Johan Ehrenberg

Johan Ehrenberg

Så sparar du elnätskostnaden

Elnätskostnad
Att vara kopplad till elnätet har blivit en allt dyrare historia. Nätbolagens prishöjningar är långt över konsumentprisindex sedan många år och det som förut var en liten del av elkostnaden börjar nu bli allt större. Det går att koppla sig bort från elnätet men det är en stor investering och något som vi börjat titta på alldeles nyligen. Och innan man tar ett sånt steg finns en hel del att ta itu med.

Så får du bäst ekonomi av batterier

Den som har solceller på eget tak kan idag enkelt installera en batterianläggning som stöder solelen. Men hur ska man bäst använda batterierna för den egna ekonomin och klimatet? Johan Ehrenberg reder ut de olika möjligheterna.