Sätt upp dina egna solceller i våra parker

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning.

Köp din egen solel för ett öre per kilowattimme

De senaste åren har antalet privata solcellsanläggningar på villatak exploderat. Men vad kan man göra om man inte bor i villa eller har ett tak som passar för solceller? Jo, du kan sätt upp egna solceller i vår park. Vi tar hand om allt – så får du hem elen till dig för bara 1 öre/kWh.
Så här fungerar det

Det kostar 10.000 kronor inklusive moms att sätta upp 1.000 watt i vår park. Då garanterar vi att de får stå där och göra el i 25 år.

När du beställer solcellspaneler så skickar vi en faktura på den anläggning som du vill ha. Efter att fakturan har betalats sätter vi upp din anläggning, skickar dig en bekräftelse och meddelar ETC El den andel billigare el som du har rätt till.

Dina solcellspaneler

Vi kan sätta upp solceller åt dig i våra parker. Det är dina paneler. Du köper dem genom oss och vi monterar dem. Du kan besöka dem och vill du så kan du senare flytta dem. Du hjälper helt enkelt till att bygga upp våra solcellsparker genom att ha dina paneler hos oss.

Endast ett öre per kilowattimme

När du monterar solceller i någon av våra parker så betyder det att du får köpa solel från dina paneler för 1 öre per kilowattimme exklusive moms. Elen köper du mellan april till och med september när solcellspanelerna producerar som mest solel. Du kan bara montera solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april till och med september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kilowattimmar som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris.

Skötsel och garanti

Våra solpaneler har 25 års effektgaranti. Under den tiden tar vi hand om skötsel och eventuella renoveringar kostnadsfritt så länge de är monterade i någon av våra solcellsparker.

Frågor och svar om att sätta upp solceller i våra parker

Vad kostar det?

Det kostar 10.000 kronor inklusive moms att sätta upp 1.000 watt i vår park. Då garanterar vi att de får stå där och göra el i 25 år. Vi sköter anläggningen. Du får sedan köpa denna din el för 1 öre per kilowattimme exklusive moms mellan april till och med september. Utöver det betalar du vanlig inköpsavgift och sen tar nätbolaget betalt för överföring, energiskatt och moms under dessa 25 år.

Ursprungsgarantierna och elcertifikaten är vår ersättning för att sköta anläggningen. Det krävs att du har elavtal med ETC El och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april till september. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april till september. Ägaren till solcellerna förbinder sig att inneha ETC EL till sin hemadress under hela året och hela perioden som solcellerna är installerade i parken.

Om du beställer solcellspaneler så skickar vi en faktura på den anläggning som du vill ha. Efter att fakturan har betalats sätter vi upp din anläggning, skickar dig en bekräftelse och meddelar ETC El den andel billigare el som du har rätt till.

Hur mycket kan jag spara?

Om priset under perioden april till och med september är 20 öre så sparar du 19 öre plus moms = 23,75 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 2,1 procent på din investering. Om priset är 30 öre (vilket har varit mer normalt) så sparar du 29 öre plus moms = 36,25 öre per kilowattimme. Det motsvarar en avkastning på 3,25 procent. Ökar elpriset, så ökar avkastningen.

1.000 W solceller producerar 900 kilowattimme per år. De första tio åren. Sen sjunker det lite. Vår mätning är beräknad som ett snitt på helåret, så det blir inget överskott.

Kan jag ta hem solcellerna?

Om du får ändrade förutsättningar och vill ta hem solcellerna och göra elen hemma så går det bra. Det är dina solceller. Det är alltid mer lönsamt att ha solcellerna hemma hos sig eftersom man inte får några överföringsavgifter eller energiskatter då. 

För uppsägning av plats gäller tre månaders uppsägningstid.

I slutet av 2022 fanns det cirka 120.000 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Tillsammans hade de en effekten som uppgick till över 1,5 gigawatt! Det räcker för att varje hushåll i Sverige kan tvätta en tvätt i 40 grader, varannan dag under ett helt år.

Källa: Energimyndigheten.