En strålande framtid för världens bästa energikälla

Vi har startat ETC El för att kunna göra mer för klimatet. Tillsammans med våra kunder sätter vi maximal press på en förstenad elmarknad.  

Solen är helt fantastisk

Vi nöjer sig oss inte med att leverera förnybar och miljövänlig el. Vi investerar även allt överskott i nya solceller. När du köper din el av ETC El går 19 kr per månad direkt till fler solceller i ETC:s solcellsparker. Det innebär att våra kunder bidrar till att skapa mer förnyelsebar energi bara genom att betala elräkningen.
Glöm allt du vet om grön el

Andra elbolag slänger sig gärna med uttryck som grön el, hållbarhet och fossilfri el för att attrahera klimatmedvetna kunder. Men grön el och andra klimatvänliga ord betyder sällan så mycket i praktiken. Elproduktionen i Sverige är idag till 98 procent fossilfri. Men i den fossilfria elen räknas även kärnkraft och bioenergi, som varken är hållbara eller klimatsmarta. Inte eller storskalig vattenkraft är särskilt snäll mot miljön. 

ETC El:s el kommer enbart från de förnybara källorna solkraft, vindkraft och småskalig vattenkraft. Det innebär också att vi, till skillnad från det som ofta slarvigt kallas för ”grön el”, ställer hårda krav på att den förnybara energin ska ta hänsyn till natur och miljö.

Tillsammans gör vi solrevolution!

Över hela världen investeras det i solceller – det är den renaste, enklaste och dessutom mest småskaliga lokala elproduktionsmetoden.

ETC El deltar i solrevolutionen på flera sätt. Vi investerar i ny solenergi, vi hjälper människor att installera solceller hemma och vi köper överskottsel från solcellsägare. Vi tycker att det är bra att makten över energiproduktionen flyttas ut till miljoner människor istället för att skötas av några få stora jättebolag som plockar ut stora vinster.

Det här är etc solpark

Bara genom att betala sin elräkning har våra kunder bidragit till att bygga ut en av Sveriges största solcellsparker! ETC Solpark i Katrineholm är byggd för att alla ska kunna åka hit, titta på solcellsanläggningarna och upptäcka allt som går att göra för klimatet här och nu.