Skaffa solceller och låt taket rädda klimatet

Med solceller på taket kan du halvera din elkostnad och göra en fantastisk insats för klimatet. ETC El hjälper dig att få upp din egen anläggning.

Investera i en hållbar framtid med solceller på taket

Har du ett tak eller annan yta vänd mot solen? Strålande! Då har du allt som behövs för att skaffa solceller. ETC El erbjuder solcellspaket för alla lägen så att du enkelt kan börja producera din egen förnybara el.

Med oss får du din anläggning installerad och klar inom 8 veckor!

Många har insett att en solcellsanläggning är en långsiktig investering. Solceller ger el under mer än 25 år och minskar dina elkostnader drastiskt. Och under soliga dagar kan du sälja överproduktion från solcellerna till din elleverantör och få skattereduktion.

Genom egen solel skapar du miljövänlig energi som minskar utsläppet av växthusgaser. Den långsiktigheten tror vi att många vill bidra till. Utvecklingen är glädjande, men det finns mycket kvar att göra för oss som vill öka andelen solel. Beräkningar visar att Sverige har runt 660 kvadratkilometer takyta som fortfarande väntar på solceller.

Vi anser att det är bra att makten över energiproduktionen flyttas ut till miljoner människor istället för att skötas av några få stora jättebolag som plockar ut stora vinster. En solrevolution helt enkelt!

ETC El kan erbjuda dig flera olika tjänster att att del av som hjälper dig att både spara pengar och bidra till ett bättre klimat för framtida generationer.

Vi har tre riktigt bra solcellspaket med omfattande garantier för alla sorters tak – allt från villatak till garagetak.

Vi hjälper dig att montera dem och vill du göra det själv så har vi utbildningar som lär dig hur du ska göra i ETC Solpark.

Vi köper din överskottsel så att du inte bara sparar pengar med solceller utan även tjänar pengar på dem.

Vi hjälper även dig som inte har ett tak som passar för solceller att installera dem i en av våra solcellsparker.

Fördelar med solceller

Du spara pengar

Den som själv kan ha solceller på eget tak kommer märka att elkostnaden minskar radikalt från dag ett. Du kan halvera din elräkning och efter 8–13 år har dina solceller betalat av sig själv.

Du räddar vår planet

Vi har alla ett ansvar för vår planet och de generationer som kommer efter oss. Med egen solel så minskar du utsläppen av växthusgaser och även ditt ekologiska fotavtryck.

Du påverkar politiken

Att bli sin egen elproducent innebär frihet från de stora bolagens vinstjakt och politikens svängningar. Det innebär också makt att påverka. En miljon mikroproducenter är större än ett Vattenfall.

så här enkelt är det!

bli din egen solproducent

Det är enkelt att investera i solenergi. ETC El hjälper dig hela vägen – från planering till montering. Tillsammans kan vi förändra energipolitiken i Sverige.
Testa ditt tak

Ange hur stort ditt tak är, vilken lutning det har och vilket väderstreck det lutar så hjälper vi dig beräkna hur många paneler som får plats och hur mycket du kan spara på din elräkning.

Välj ett av våra solcellspaket

Vi har tre olika solcellspaneler du kan välja mellan som alla är riktig bra och högeffektiva med långa garantier.

Välkomna vår montör

Inför installationsdatum kommer vår montör att kontakta dig och planera installationen. Materialet levereras vanligtvis någon dag innan installationen påbörjas.

Njut av egenproducerad solel

När elmätaren har bytts av ditt elnätsbolag kan du själv starta din solcellsanläggning och njuta av en billigare elräkning och vetskapen om att du bidrar till ett bättre klimat.

Vi köper överskottselen från dina solceller

Producerar din solcellsanläggning mer än vad du förbrukar? Suveränt – då kan du sälja din överskottsel till oss så skickar vi ut den på nätet till andra ETC El-kunder. Win-win för dig, våra kunder och klimatet! Allt samlat på fakturan och i vår app.

Vanliga frågor om solceller

Vad händer när jag skrivit på avtalet?

När din signatur har inkommit till oss påbörjar vi planeringen av din solcellsinstallation. Du kommer kontaktas av våra erfarna handläggare, som finns tillgängliga under hela installationsprocessen. Därefter bokas du in för platsbesök av vår installationspartner.

Hur fungerar inkopplingen av solcellerna mot elnätet?

ETC El administrerar för och färdiganmälan till ditt lokala elnätsbolag. Efter solcellsinstallationen är slutförd kommer ditt lokala elnätsbolag att eventuellt byta ut din elmätare, för att kunna mäta både konsumerad och producerad energi.

Vad innebär det att vara mikroproducent?

Ellagens definition för en mikroproducent är att säkringen är 63 A som högst, och att solcellssystemet har en maxeffekt på 43,5 kW. En mikroproducent ska också konsumera mer än vad som produceras.  

Behöver jag bygglov eller teknisk anmälan?

Oftast behövs inte bygglov för solcellsinstallationer. Vid minsta oro rekommenderar vi att du tar kontakt med din kommun för förtydligande. Samma gäller för eventuell teknisk anmälan.

Hur fungerar elhandelsavtalet med solceller?

Om du önskar att ta del av ETC Els erbjudande för överskottsproduktion kommer ETC Els rådgivare att kontakta dig för att sätta upp både elhandels- och producentavtal. Överskottet kvittas på nästkommande faktura, och vid en eventuell utbetalning betalas pengarna ut till dig.

så vänta inte. bli en del av solrevolutionen du med!

egna solceller i våra parker

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning.  Vi tar hand om allt – så får du hem elen till dig för bara 1 öre/kWh.