Ett miljövänligt elavtal även för företag

Med ETC El kan du miljömärka hela verksamhetens elkonsumtion. Klimatnyttan är också en investering i vår gemensamma framtid eftersom de solceller vi sätter upp kommer ge ren el under många år framöver.

Allt vårt överskott går oavkortat till nya solceller

För oss på ETC El är solelen något att slåss för – mycket för att den klimatsmartare mer än det mesta. Företagsabonnemang hos ETC El följer samma enkla princip som för privatpersoner: rörligt elpris för el märkt med Bra Miljöval + vår avgift + bidrag till nya solceller.
Ett rakt elavtal

Vår fasta administrativa avgift är 49 kr per månad, samma som för privatpersoner. Den enda skillnaden är att företag betalar ett solcellsbidrag motsvarande 19 kr per heltidsanställd (kan ändras löpande).

Det betyder att med vår el, kan du använda Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsmärkning för alla dina anställda och därmed visa att ditt företag föregår med gott exempel i klimatomställningen.

Bara el märkt Bra Miljöval

All vår el kommer med ursprungsgarantier från vindkraft, vattenkraft eller solceller som märkts med Naturskyddsföreningens strängaste märkning – Bra Miljöval. Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Ett sparande i solceller för FÖRETAG

Vi erbjuder företag att sätta upp egna solcellsanläggningar i någon av våra parker. Små som stora. Det är en riktigt investering för framtiden som samtidigt klimatkompenserar företagets utsläpp.