Vi köper överskottselen från dina solceller

Producerar du mer solel än vad du själv gör av med? Då köper vi den gärna och skickar ut den på nätet till våra andra ETC El-kunder.

Producerar din solcellsanläggning mer än vad du förbrukar?

Har du egna solceller på taket? Suveränt – då kan du sälja din överskottsel till oss så skickar vi ut den på nätet till andra ETC El-kunder. Win-win för dig, våra kunder och klimatet! Att ta klivet och själv investera i solenergi är något av det bästa du kan göra för klimatet.
Bli en mikroproducent

Är du ETC El-kund och har solceller kan du teckna ett produktionsavtal för att sälja din solel till oss. Hos oss får du bra ersättning och schyssta villkor. Den el du inte använder, till exempel på sommaren, levereras då automatiskt ut på elnätet till andra elkunder. Win-win för dig och klimatet!

Du som säljer din egenproducerad solel i form av överskottsel kallas mikroproducent. Det vill vi stödja, så hos ETC El får du samma pris för elen som de stora producenterna, plus lite till som ersättning för att du gör förnybar solel. Har du redan ett elavtal med ETC El så kan du enkelt teckna ett extra avtal för din solelsproduktion. Ersättning för din elproduktion får du utbetalad varje månad.

Vad krävs av mig för att sälja överskottsel?

Det första är att din solcellsanläggning måste vara ansluten till elnätet. Du måste också ha ett elavtal med ETC El. När detta är gjort kontaktar du oss. Då hjälper vi dig med ett produktionsavtal och ett så kallat inmatningsabonnemang (nätavtal). Dessa avtal gör att du har möjlighet att mata ut och sälja din överskottsel på elnätet. 

Vad får jag betalt för min överskottsel?

I regel utgår vi från Nord Pools spotpris för ditt elområde när vi bestämmer vilket pris vi betalar för din överskottsel. Spotpris är det pris elen kostar på den nordiska elbörsen Nord Pool, vilket förändras varje timme. Du får med andra ord samma pris som de stora el-producenterna. För drygt ett år sen, 2021, infördes en rörlig avgift från Nordpool dit all solel (ja all el) måste säljas och köpas. En avgift för att hantera produktionsanläggningarnas handel. ETC El stöttar våra mikroproducenter så mycket som möjligt för att på så viss tillsammans kunna fasa ut mer smutsig el ur elnätet.

Men du får inte bara ersättning för din överskottsel utan även en skattereduktion från Skatteverket på 60 öre per kilowattimme, maximalt 18.000 kronor per år. Om du till exempel producerar 11.000 kilowattimmar men endast konsumerar 7.000 kilowattimmar ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 4.000*0,6 = 2.400 kronor. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 100A eller mindre, och på all överskottsel som säljs.

Vad betyder spotpris

Spotpris är marknadspriset som elbolag betalar för sin el. Priset är rörligt och sätts genom den nordiska elbörsen NordPool. Spotpriset sätts timme för timme och baseras på tillgång och efterfrågan och varierar mellan Sveriges fyra elområden.

Kort sagt så går priset upp när efterfrågan är hög och tillgången på el låg och vice versa. Spotpris är inte samma pris som konsumenterna betalar för sin el, men kan ses som ett riktmärke för elpris. När spotpriset är lågt är oftast elpriset också lägre.

Frågor och svar om att sälja sin solel

Hur fungerar det att sälja solel?

Elen som dina solceller producerar lagras inte och måste därmed användas direkt. I första hand går den in i huset där solcellerna sitter och används till allt som förbrukar el för stunden.

Men om du använder mindre el än vad dina solceller i stunden producerar skapas ett överskott som matas ut på elnätet. Denna överskottsel kan du få betalt för genom att du säljer vidare den till ett elhandelsbolag, t.ex. ETC El, som sedan levererar elen hem till andra elkunder.

Vad krävs för att kunna sälja min överskottsel till ETC El?

För att kunna sälja överskottsel till ETC El måste du vara eller bli elhandelskund hos oss.

Produktionsanläggningen måste vara installerad av behörig elektriker och inkopplad av ditt nätbolag.

Elproduktionen måste vara förnybar el och måste mätas timvis.

Huvudsäkringen får vara på högst 63 A och din produktionsanläggning får max ha en effekt på 43,5 kW. Uttag och inmatning av el görs via samma huvudsäkring och elmätare.

Hur mycket skattereduktion kan jag få från försäljning av solel?

Du kan få 60 öre/kWh i skattereduktion på den överskottsel som dina solceller producerar och som matas vidare ut i elnätet. Skattereduktion ges inte för fler kilowattimmar än du köper in och för maximalt 30 000 kWh per år. 

Vilka skatteregler gäller för mikroproduktion av solel?

Du som mikroproducent kan slippa betala energiskatt om du uppfyller vissa krav. Det krävs att du använder dina solceller huvudsakligen för eget bruk, att du förbrukar mer el än du producerar på ett kalenderår samt att du ska ha en anläggning med installerad effekt som understiger 43,5 kWp. Ytterligare ett krav är att du endast får sälja överskottsel för max 30 000 kr per år.

Hur lång tid tar det innan jag kan börja sälja min el?

Om du väljer att sälja din överskottsel till oss på ETC El så tar det normalt sett tre veckor från att du fyllt i anmälan och tecknat ett produktionsavtal tills att avtalet är aktiverat.