Ett soligt och miljövänligt elavtal

Det ska vara lätt att välja rätt! Därför har ETC El bara ett avtal som ger dig klimatneutral el utan bindningstid och med rörligt pris.

Allt vårt överskott går oavkortat till nya solceller

För oss på ETC El är solelen något att slåss för – mycket för att den klimatsmartare mer än det mesta. Du betalar inköpspris för den el du förbrukar plus en månadsavgift på 49 kronor varav 19 kronor oavkortat går till att sätta upp nya solceller.
Ett rakt elavtal

Vi har bara ett enkelt avtal utan uppsägning- eller bindningstid och med rörligt pris. Du betalar helt enkelt bara för den el du förbrukar. Sedan tillkommer kringavgifter till el, miljömärkning och en månadsavgift på 49 kronor varav 19 kronor varje månad investeras i nya solceller. Vi är inte billigast men vi är ett av få elbolag som investera sitt överskott i solel. Varje månad bidrar våra kunders elräkning till att fler solceller i våra parker.

För oss är det viktigt att vara väldigt tydliga och – som det brukar heta – transparenta här. Vi har startat ETC El för att kunna göra klimatnytta. Och hoppas du vill vara med och hjälpa till.

Bara el märkt Bra Miljöval

All vår el kommer med ursprungsgarantier från vindkraft, vattenkraft eller solceller som märkts med Naturskyddsföreningens strängaste märkning – Bra Miljöval. Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Vanliga frågor och svar

Vad har ni för avtal?

Vi har enbart rörligt avtal. Ingen bindningstid och ingen uppsägningstid. En fast månadsavgift på 49 kr där 19 kronor per månan är en gåva som går direkt till utbyggnad av solceller i Sverige, till det tillkommer rörligt elpris samt påslag och skatt.

Vill du göra lite extra klimatnytta så kan du välja att skänka 10 kronor extra varje månad så att din gåva till solceller blir 29 kronor per månad.

Hur fungerar rörligt elpris?

Att ha rörligt elpris innebär att du betalar det pris din el är värd vid tillfället den förbrukas. Det rörliga elpriset baseras på det spotpris som sätts av Nord Pool, Nordens elmarknad. 

Visste du att kolkraft släpper ut nästan 30 gånger mer koldioxid-ekvivalenter än solenergi per producerad kWh – inräkat alla utsläpp vid tillverkning. Det är helt galet!

Källa: IPCC

Vi köper din solel

Vi nöjer sig inte med att endast köpa el märkt med Bra Miljöval. Vi sätter även upp nya solceller för allt överskott och köper in överskottsel – som uppstår en solig dag – från våra solcellsägare, samt köper deras elcertifikat och ursprungsgarantier.

ett miljövänligt elavtal för företag

Vårt elavtal för företag är exakt samma enkla som för privatpersoner. Skillnaden är att du som företag betalar ett solcellsbidrag motsvarande 19 kronor per heltidsanställd. På så sätt kan du använda Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsmärkning för alla dina anställda och därmed visa att ditt företag föregår med gott exempel i klimatomställningen.