ETC Sol överklagar Ei:s beslut om höjda nätavgifter för småskalig exporterad el

Energimarknadsinspektionen (Ei) tog för några veckor sen beslutet att elnätsbolagen ska höja avgifterna för småskaliga anläggningar som producerar el. För den som vill göra maximal klimatnytta med solel innebar beslutet att man kan tvingas betala i stort sett hela intäkten från exporterad solel till nätbolag om man maximerar sin produktion.

Nu har ETC Sol AB, som en aktör som påverkas av beslutet, tillsammans med några kunder gjort en överklagan av beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Domstolen har tagit emot överklagan och framöver kommer frågan hanteras i domstolen.

Det betyder – viktigt att veta för solkunder – att Eis beslut inte gäller så länge en överklagan pågår. Så om något elnätsbolag höjer priser med hänvisning till Eis beslut är det felaktigt och får inte ske.

Johan Ehrenberg