Så sparar du elnätskostnaden

Att vara kopplad till elnätet har blivit en allt dyrare historia. Nätbolagens prishöjningar är långt över konsumentprisindex sedan många år och det som förut var en liten del av elkostnaden börjar nu bli allt större. Det går att koppla sig bort från elnätet men det är en stor investering och något som vi börjat titta på alldeles nyligen. Och innan man tar ett sånt steg finns en hel del att ta itu med.

1. Minska den fasta avgiften.

Det är dyrt att ha stora proppar, det vill säga ha en hög ampere. Normalt är hus försedda med 20A eller 25A som standard. Minskar man ner till 16A så minskar man årskostnaden med några tusen kronor (olika beroende på nätbolag).

Om själv kollar elmätaren och trycker fram mätvärden så kommer man se om man verkligen behöver 25 ampere. Olika separata mätare kan också användas så det går att se vilken strömstyrka man använder (ampere är strömstyrka). 

Man kan också fråga sitt nätbolag vilken ampere man verkligen använder, vilken toppanvändning man har och vilken som är normal. Då kan man få besked om lägre proppstorlek är lämplig.

2. Fasreglera din elkonsumtion.

Många hus, speciellt äldre, har ett elsystem som är lite feldraget. Elektrikern har alltför ofta lagt för mycket elkonsumtion på den första proppen (alla hus har ju tre faser, dvs tre proppar i elskåpet som oftast sitter utomhus.) Det betyder att man kan få problem med att ”proppen går” om flera saker är igång, även om man inte använder hela sin möjliga elkonsumtion. 

En fasreglerare innebär att man omfördelar faserna utifrån sin konsumtion så att det blir en jämnare belastning. Det finns som särskilda produkter men också i många av de moderna billaddarna. En fasreglering gör det lättare att ha lägre proppstyrka, det vill säga betala mindre för elnätet.

3. Effekt ska begränsas.

Effekt är det uttag man gör från elnätet momentant, alltså just nu. Förut har effekten inom den strömstyrka man har inte debiteras separat, men nu har elnätsbolagen börjat lägga på en effekttaxa. Det betyder att de mäter hur mycket man tar ut per timme och den timme som har högst effekt bestämmer effektpriset för hela månaden. Om man kör dammsugare, elspis och laddar sin bil samtidigt som värmepumpen går, ja då klarar elen det men effekten blir tillfälligt hög.

Därför är det viktigt att minska sin effekt.

En fasreglerare gör det delvis genom att jämna ut så effekttopparna minskar.

Men det är inte enda sättet.

Ett enklare sätt är att själv fördela elanvändningen på dygnet så att man inte kör många saker samtidigt. Vänta med torktumlaren tills maten är färdiglagad. Ladda elbilen på natten, och så vidare.

4. Solel minskar nätkostnaden

Om du sätter upp solceller så kommer överföringen av köpt el minska kraftigt och det minskar då även din näträkning. Du betalar mindre elskatt men också mindre i överföringstaxan som nätbolagen har. En del har riktigt höga sådana (upp till 40 öre) de flesta ligger på runt 25 öre. Om du använder solel – säg 6000 kWh per år – så minskar du alltså nätfakturan med mellan 4000 och 5000 kr. Egen solel är ju också momsfri eftersom du inte köper ngn el från egna taket.

5. Sätt solcellerna åt olika håll!

En solcellsägare brukar montera solcellerna mot söder för maximal produktion. Men vill man istället få maximalt utnyttjande av solelen är det lämpligare med öst/väst paneler så att solelen sprids ut över dagen mer anpassat till konsumtionen man har. Vill man ha mer el från solen på vintern gäller att man monterar en del paneler lodrätt mot söder. Kanske som ett staket.

6. Skaffa batterier

Att köpa 10 kWh batterilager är en mycket god idé. Då kan man sprida sin solel över dygnet och importera ännu mindre kWh från nätet. Batterierna ger också möjlighet att köpa billigare el på natten, men det påverkar inte nätpriset direkt. Batterier kan också minska effekten man köper. Slutligen kommer batterier kunna vara med i Svenska kraftnäts effekthandel, en specialare som introduceras alltmer i Sverige. Batterier kostar ca 100 000 kr för 10 kWh men då har man statligt stöd upp till 50 000 kr vid köpet.

Johan Ehrenberg

Har du fler tips? Mejla!

johan@etc.se