ETC El lämnar Bra Miljöval

Nu har ETC El beslutat lämna Bra Miljöval. Inte för att Naturskyddsföreningen agerat fel – utan för att grunden till systemet blivit ett problem.

Bra Miljöval är ett projekt skapat av Naturskyddsföreningen, ett sätt att licensera grön el, ta betalt för licenserna och sedan använda pengarna man får in till stöd för olika utvecklingsprojekt. Det här har varit en bra verksamhet, flera av ETC Els systerföretag har tagit fram projekt som fått stöd från fonden. Men nu har ETC El beslutat lämna systemet. Inte för att Naturskyddsföreningen agerat fel – utan för att grunden till systemet blivit ett problem.

För att få licens som Bra Miljöval gäller att man köper el från producenter som
kan visa upp ursprungsgarantier. Dessa får man utdelade från staten. Elbolaget
köper sedan dessa från producenterna och kan därmed bevisa att de gjort rätt.
Det vill säga köpt grön el.

Men i ett ekonomiskt system som det vi har innebär det här – att staten skapar
värdepapper som ett ursprungsbevis faktiskt är – att man också startar en finansmarknad. Ursprungsgarantier köps och säljs och liksom alla finansmarknader kan det här bli en spekulation.

De med mycket pengar kan köpa in ursprungsgarantier i förhoppningen att sälja dem dyrare senare på året. Men ursprungsgarantier kan också användas till att tvätta smutsig elproduktion
ren. Om till exempel ett sopförbränningskraftverk köper ursprungsgarantier så blir den el de säljer ”ren” medan det vattenkraftverk som sålde garantierna blir smutsig el.


Blir för dyrt för kunder


Det här har inte varit något stort problem på elmarknaden, men på senare tid har vi märkt en förändring. Ursprungsgarantierna kan plötsligt bli väldigt dyra fast det inte finns någon egentlig anledning till det. Grön el produceras i princip till samma kostnad hela tiden.

För oss på ETC El betyder ursprungsgarantierna att vi tvingas lägger över två miljoner kronor av elkundernas pengar på att köpa dessa garantier.

Det här är en alldeles för stor siffra, vi gör mycket bättre klimatnytta om vi använder dessa två miljoner till att sätta upp fler solceller. (Det motsvarar solpaneler på en miljon Watt vilket ger el till
1 000 små lägenheter under ett helt år.)

Så vi slutar därför med att köpa ursprungsgarantier.

Vi kan göra bättre klimatnytta med pengarna själva.

Men det finns fler orimligheter i systemet som gjort oss alltmer kritiska.

Småskaliga diskrimineras

Staten gillar egentligen inte att människor gör sin egen el. Ett bevis på det är att Energimyndigheten tar betalt för att små egen el-producenter ska få ansluta sig och få ursprungsgarantier.

Det kostar några hundra kronor och det är mer än intäkten solcellsägaren
har på ursprungsgarantier för sin anläggning.

För oss på ETC El blir detta absurt.

En stor del av vår solel som vi skickar till kunderna kommer nämligen från 839 små solcellsanläggningar. Solel från tak runtom Sverige är med och ger el till ETC Els kunder.

Det här är ju mycket roligt men på grund av urspungsgarantisystemet så räknas det alltså inte som grön el. Bara våra stora egna parker och stora hus har dessa garantier och vad gäller husen så används ju minst hälften av elen av hyresgästerna själva.

För att få räknas som ren el måste vi alltså köpa ursrpungsgarantier från andra, lite smutsigare producenter, trots att den verkliga elen vi köper är 100 procent ren. (Solel är den renaste
elproduktion som finns)

Det här kan ju låta som ett litet problem men det handlar för oss om solcellsägare som säljer över sju GWh el till oss. Alltså el till 3 300 små lägenheters årskonsumtion.

Lägg sedan till våra egna parker och stora hus, låt oss bygga ut det några år till, så kommer vi snart producera lika mycket solel som vi konsumerar halva året. (För att klara vintern behöver vi nog även bygga vindkraft, men den är dyrare så vi satsar allt på sol just nu.)

Grönt ska bli grönare!

ETC El är Sveriges absolut grönaste elbolag genom att vara det soligaste. Beslutet att lämna Bra Miljövals certifiering handlar om att bli ännu grönare.

Varför finns överhuvudtaget sådana här märkningar?

Flera länder har liknande system, el certifieras och säljs sedan på marknader. Grundorsaken är att all el alltid blandas i ledningarna.

Man får sin el från den närmaste producenten.

Bor man nära Uppsala är det kärnkraftsel som i första hand levereras, bor man i Luleå får man vattenkraft och bor man i norra Katrineholm får man solel från vår park.

När elmarknaden avreglerades, det vill säga privatiserades, så skapade man dessa system där elhandlarna skulle köpa märkning av de producenter man köpte el från. Reglerna är nämligen att ingen elhandlare får göra el själv, den måste köpas på marknaden. Mest el säljs via Nordpool, en privat börs som varje timme handlar el till olika priser. Även där pågår mycket spekulation och spelande på elprisernas förändring.

För oss på ETC har vi löst detta genom att ett bolag producerar el (ETC Sol) medan ett annat köper den (ETC El).

Den som väljer oss väljer alltså bolag som ska investera i produktion av ännu mer ren el, medan andra elhandelsbolag bara säljer el utan att investera överhuvdtaget.. Man kan alltså ”sälja grön el” utan att göra någon klimatnytta alls, man bara köper in den el andra producerat.

Det här har gjort att flera kommunala elbolag tagit extra betalt för ”grön el” men vinsterna har sedan inte gått till ny grön elproduktion lokalt utan till helt annan verksamhet.

På samma sätt har elbolag gjort reklam om ”vind och sol” men inte investerat en krona i mer vindkraft eller solkraft.

Undantag i rutten bransch

Ja, elbranschen är en rätt rutten bransch med extrem lönsamhet och stora oligopol som styr det mesta. Det lilla ETC El gör är att vi försöker ge läsare av ETC:s tidningar möjligheten att köpa ren el vars överskott alltid går till att göra ännu mer ren el.

Bara så kan vi få bort smutsig el från marknaden.

Bit för bit, månad för månad.
Och det blir alltid det bästa miljövalet av alla.

Johan Jenny Ehrenberg