ETC

ETC

Känslig sensor banar väg för vätgas

​​I jakten på ren och förnybar energi spelar vätgasen en viktig roll. Men en stor utmaning är att gasen kan bli explosiv i kontakt med luft. Nu har forskare tagit fram en optisk sensor som kan känna av rekordlåga halter av vätgas.

Genombrott för fusion – men vad betyder det?

Förra veckan meddelade ­forskare vid USA:s National Ignition Facility i Kalifornien att de lyckats skapa en fusions­reaktion i sitt laboratorium. I teorin skulle det ­kunna bli till en nästan oändlig källa till gratis energi. Men dit är det långt kvar. Vi ger dig en snabb inblick i vad forskarna lyckats med och vad det betyder.

Snart kan din elbil köras på saltvatten

Forskare vid University of Sydney har tagit fram ett batteri med fyra gånger så stor lagringskapacitet som dagens litium-batterier – tillverkat av havssalt. Batteriet är konstruerat av natrium-svavel, en typ av smält salt som kan utvinnas ur havsvatten, vilket gör…

Nödvändigt med cirkulär ekonomi – men det är långt kvar

Ungefär hälften av ­människans klimatavtryck kan kopplas till vårt slit-och-släng-samhälle. En åberopad lösning är en övergång till cirkulär ekonomi – men dit är det långt kvar. Under tiden växer avfallsmängderna, inte minst från elektronikhandeln, som pekas ut som ett särskilt bekymmer.