Experten sågar löftet om tripplad kärnkraft till 2050

På FN:s klimattoppmötet i Dubai, COP28, förband sig USA och 21 andra länder att tredubbla den globala kärnkraftskapaciteten fram till 2050. Men det löftet är omöjligt att genomföra, menar Mycle Schneider.

Mycle Schneider är huvudförfattare bakom den 500-sidiga rapporten ”World Nuclear Industry Status Report 2023” och han ser flera stora hinder som kommer att ligga i vägen för känrkraftsmålet. 

– Den förbluffande faktumet är att resultatet av denna analys skiljer sig dramatiskt från den uppfattning som man kan få när man ser hur media rapporterar om kärnkraft, säger han. 

Enligt Mycle Schneider visar flera indikatorer på att kärnkraften är på en kraftig tillbakagång.

– När du tittar på byggprojekt inser du att från början av byggandet av Hinkley Point C i Storbritannien i slutet av 2019 fram till mitten av 2023 fanns det 28 byggstarter av kärnkraftsreaktorer i världen. Av dessa var 17 i Kina och alla 11 andra utfördes av den ryska kärnkraftsindustrin i olika länder. Det fanns ingen annan byggstart globalt sett.

Trenden är att det finns en större installerad kapacitet som levererar mindre. 

– Framförallt ser vi detta i Frankrike, där reaktorernas prestanda har minskat sedan 2015. Detta beror på flera orsaker. Även i Tyskland har effekten minskat sedan 2010, men där beror det på en planerad och koordinerad utfasning av kärnkraften. 

Löftet om att tredubbla kärnenergikapaciteten ska inte diskuteras först utifrån för- eller nackdelar, utan från synvinkeln av genomförbarhet, menar Mycle Schneider. Han menar att det är omöjligt. 

–Vi talar om ett måldatum på 2050, vilket är 27 år från nu. Ur ett kärnenergiutvecklingsperspektiv är det i princip i morgon bitti. Om vi tittar på vad som har hänt inom branschen de senaste 20 åren sedan 2003 har det varit 103 nya kärnreaktorer som har börjat drift. Men det har också varit 110 som har slutat drift fram till mitten av 2023. Totalt sett är det en något negativ balans. 

Läs hela intervjun med Mycle Schneider i Bulletin of the Atomic Scientists.