Överlever visionen om små modulära reaktorer?

Visionerna om små modulära reaktorer som är säkra, billiga och snabba att bygga kommer ha svårt att vinna trovärdighet igen. Tomas Kåberger undrar om det inte är dags att överge drömmen om det kostnadseffektiva kärnkraftverket.

Världens pionjär i utvecklingen av små modulära reaktorer, NuScale, har nyligen offentliggjort att det projekt som skulle varit klart först är avbrutet därför att ingen vill betala 1 . Konsekvenserna av projektets kollaps kan bli stora för flera länders energipolitik, även Sveriges, skriver Tomas Kåberger i Dagens Arena i en essä om kärnkraften.

Läs hela texten här.