Domstolsnej till stor solpark – trots att solel inte hotar jordbruket

Den stora solparken i Svedberga norr om Helsingborg får inte byggas, med hänvisning till jordbruksintresset. ETC:s Johan Jenny Ehrenberg tolkar det som ett bakslag för megaprojekt – men inte för småskaliga nya solparker.

Mark- och miljööverdomstolen har nyligen i en dom anslutit sig till länsstyrelsens linje och förbjudit anläggningen av en solpark på en fastighet norr om Helsingborg. Branschföreningen Svensk Solenergi tog emot domstolsbeslutet med viss besvikelse.

– Det är alltid tråkigt när en solpark inte får byggas. Men det är positivt att domstolen slår fast att förnybar elproduktion utgör ett väsentligt samhällsintresse. Domstolen väger dock jordbruksintresset ännu tyngre här, säger Svensk Solenergis vd, Anna Werner. 

Svensk Solenergi påpekar att domstolens resonemang – kring att inhemsk elproduktion inte är viktigt eftersom Sverige exporterar 20 procent av den svenska elproduktionen – tyder på djup okunskap om elsystemet. 

– Just Skåne har erkänt stor effektbrist av el och behov av mer egen elproduktion. Kombinationen solkraft och batterier är extremt intressant just för Skåne.

Johan Jenny Ehrenberg.
Johan Jenny Ehrenberg.

Johan Jenny Ehrenberg, grundare av ETC och pionjär inom solparksbyggande, menar att det inte behöver finnas någon konflikt mellan jordbruksintresse och solparker i Sverige, om solparkerna etableras på rätt sätt.

– Tyvärr finns det stora ägare av mark som satsar på storskaliga jätteanläggningar som definitivt kommer att påverka biodiversitet och liknande. Jag tycker att det är en dum strategi. Småskaligt fungerar solceller lika bra, det finns massor av mark som inte passar för odling som vi kan ha till solparker. Helst tycker jag man ska bygga anläggningar runt 10 hektar.

Inte heller Anna Werner ser en konflikt mellan solel och jordbruksintresse:

– Jordbruk är ett viktigt samhällsintresse och solkraft utgör i sig inget hot mot jordbrukssektorn. Tvärtom kan solkraften bli en kompletterande intäktskälla för många lantbrukare. Livsmedelssektorn skriker efter billigare el.

Johan Jenny Ehrenbergs tolkning av den aktuella domen är att Solparker kommer att fortsätta byggas, framför allt småskaligt. 

– Sedan är domstolen möjligen för kritisk mot solceller som står ihop med odlingarna i särskilda ställningar, så kallade agrovoltaic.

ETC har flera solparker idag och arbetar för att etablera ännu fler, men möter ett visst motstånd.

– Vår bild är inte ett motstånd från myndigheterna, utan från nätbolagen, som inte klarar av sitt uppdrag som privat monopol. De kopplar helt enkelt inte in solparker till rimlig kostnad och i rimlig tid, säger Johan Jenny Ehrenberg.

Svensk Solenergi anser att lagstiftningen behöver ändras på det sätt som professor Hassler föreslog i sin utredning om klimatomställningen: Utbyggnad, överföring, och lagring av el måste ses som ett överskuggande samhällsintresse och ges högre vikt än andra samhällsintressen. Med snabbt ökande elbehov är utbyggnad av solkraft en möjlighet som inte får stoppas av politisk och juridisk förlamning.

Johan Jenny Ehrenberg understryker att solen är lösningen för framtiden och att utbyggnaden av  småskalig solel behöver få fart – och utvärderas.

– Vi behöver fler anläggningar där fruktodling och solceller kombineras. Odling där man har djur tillsammans med solceller behöver utvecklas. Då lär vi oss alla vad som blir bäst på lång sikt.

Byt till ETC El

Vår el kommer enbart från de förnybara källorna solkraft, vindkraft och vattenkraft.