Johan Jenny Ehrenberg: Nu höjs dina elkostnader kraftigt

Höjda elpriser är något som diskuterats sen energikrisen 2022 men nu kommer det ett rejält påslag som drabbar alla elkunder.

Den här texten publicerades ursprungligen i Dagens ETC.

Energimarknadsinspektionen (EMI)  har gett elnätsbolagen rätt att höja sina priser med 100 miljarder under fyra år. Det här kallas för ”intäktsutrymme” och ger nätbolagen, som ju är oftast privata monopolbolag, rätt att välja hur de ska höja priserna och hur kunderna ska drabbas.

Energimarknadsinspektionen säger visserligen att de tycker prisökningarna är för stora, men följer ett regelverk som gynnar nätbolagen. Varje gång politiken eller EMI försökt få de bolagen att sansa sina prisökningar har det överklagats och frågan har vunnits av nätjättarna.

Nu höjs priserna med nästa en tredjedel för intäktsramen och totalt kommer nätbolagen kunna debitera kunderna 326 miljarder åren 2024–2027.

Till saken hör att de här bolagen till stor del ingår i koncerner som också säljer el och har hand om produktion av el.

Formellt får inte bolagen samarbeta, men självklart vandrar vinsterna från till exempel svenska EON ner till de tyska ägarna i slutändan.

Men det är alltså inte de du köper din el ifrån som gör elen dyrare framöver. Utan nätägarna.

Elnätsbolagen kan välja att antingen höja priset på att överföra el till dig. Överföringspriset kan idag ligga från 25 till 40 öre per kWh. En annan höjning är att ta högre fasta avgifter för att du är uppkopplad mot nätet, en tredje att ta betalt för effekt så att den timme du använder mest el, sätter priset för en längre period, även om du på nätterna använder väldigt lite el.

Det enda sättet att skydda sig mot det här för enskilda kunder och företag är att producera elen själv via solceller och framöver även lagra el i sina elbilar och batterier för att flytta egen solel till mörkare timmar.

Länge har solel varit en fråga om att göra en insats för klimatet.

Framöver kommer det alltmer handla om att skydda sig från de elnätsbolag som har fått monopolmakt av politiken och därmed kan skydda ägarna före kunderna.

Johan Jenny Ehrenberg