ETC

ETC

Bullerplank av solceller

Bullerplank är ju tyvärr en nödvändighet eftersom många bor alltför ofta nära trafik. Detta bullerplank är en idé när man ändå måste bygga. Varför inte göra lite el samtidigt.

Politiken kan göra mer

Vi kan lära av Norge – världens elbiltätaste land. Efter stora satsningar på subventioner för elbilsägare har Norge flest elbilar per capita i världen. I Sverige går bara 0,05 procent av alla personbilar i bruk på el.

Utan elbilen stannar Sverige

Det börjar hända nu. Bil för bil sprids den enkla kunskapen. Elbilar är billigare att köra med, de är billigare att äga (nästan ingen service alls) och de är roligare att åka i. Den som har en elbil idag är vinnare.