Solel till hela landet

Solel börjar synas i siffrorna nu Ja, det är fortfarande små rekord, men för de som satsar på ren el är de första stegen kanske de viktigaste.

Solel börjar synas i siffrorna nu Ja, det är fortfarande små rekord, men för de som satsar på ren el är de första stegen kanske de viktigaste. 

Förra månaden blev bästa solcellsmånaden för ETC el och ETC Elproduktion. För ETC el betyder det att 10,1% av all el som levererades till kunderna kom från Elproduktions solceller. Det är mer än något annat elbolag i Sverige. Räknar man ”mitt på dagen tid” så fick ETC els kunder nästan 30 procent av sin el från solelen! På natten är det vattenkraft som vi levererar ifrån. 

Men egen el då. Alltså solceller hemma hos människor. Räknar man bara de anläggningar ETC och systerbolaget Egen El själva satt upp och kan mäta så producerade egen els solceller totalt el till ungefär 1230 lägenheter under juni. Räknat på dagtid så är det 3700 lägenheter runtom i landet.

Solelen börjar visa sig även i Sverige!

(Hur mycket solel som görs totalt i landet? Det vet vi inte. Vindkraft finns det bra siffror på men solelen konsumeras ju oftast hemma innan man exporterar. Så där är det bara de som exporterar el som mäts. Men vi hoppas någon myndighet börjar mäta lite mer seriöst snart. Solelen kommer växa precis som vindel har vuxit.)