Sätt upp solceller i parken själv

Du kanske gillar solceller, vill göra en rejäl klimatinsats, men saknar eget tak att göra egen el på. Då kan våra solcellsparker vara en lösning.

Vi kan sätta upp solceller åt dig i våra parker. Det kostar 10 000 kr för 1 000 W och betyder att du i 25 år framåt producerar el som du får ”köpa hem” för 1 öre exklusive moms. Det är dina paneler (du kan flytta dem om du vill senare) och vi tar hand om skötsel och eventuella renoveringar kostnadsfritt. Du hjälper helt enkelt till att bygga upp solcellsparkerna genom dina paneler hos oss.

1 000 W solceller ger i snitt 900 kWh per år. Du får sedan köpa din el mellan april till september för 1 öre per kWh exkl moms under dessa 25 år. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april till september. Om din förbrukning under perioden skulle överstiga det antal rabatterade kWh som dina köpta solceller ger så kommer priset att övergå till ordinarie spotpris.

Så ser ekonomin ut för att sätta upp egna solceller i våra parker

Det kostar 10 000 kr inkl moms att sätta upp 1000 W i vår park. Då garanterar vi att de får stå där och göra el i 25 år. Vi sköter anläggningen. Du får sedan köpa denna din el för 1 öre per kWh exkl moms. Utöver det betalar du vanlig inköpsavgift och sen tar nätbolaget betalt för överföring och energiskatt och moms under dessa 25 år.

Om det priset under helåret är 20 öre så sparar du 19 öre plus moms = 23,75 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 2,1 procent på din investering.

Om priset är 30 öre (vilket har varit mer normalt) så sparar du 29 öre plus moms = 36,25 öre per kWh. Det motsvarar en avkastning på 3,25 procent. Ökar elpriset, så ökar avkastningen.

1000 W solceller producerar 900 kWh per år. De första tio åren. Sen sjunker det lite. Mätningen är beräknad som ett snitt på helåret, så det blir inget överskott. Ursprungsgarantierna och elcertifikaten är vår ersättning för att sköta anläggningen. Det krävs att du har ETC El och det billigare priset ges som ett avdrag på fakturorna mellan april till september. Du kan bara äga solceller motsvarande det du konsumerar under perioden april till september. 

Om du får ändrade förutsättningar och vill ta hem solcellerna och göra elen hemma så går det bra. Det är dina solceller. Det är alltid mer lönsamt att ha solcellerna hemma hos sig eftersom man inte får några överföringsavgifter eller energiskatter då. 

Om du är intresserad går det till så att vi skickar en faktura på den anläggning som du vill ha. Efter att fakturan har betalats sätter vi upp din anläggning, skickar dig en bekräftelse och meddelar ETC El den andel billigare el som du har rätt till.

Ansök här!