Timpris på elen – för dig som vill ha kontroll

Du vet väl att du som ETC El-kund kan välja timdebitering på ditt elabonnemang?

Du vet väl att du som ETC El-kund kan välja timdebitering på ditt elabonnemang?

ETC El har rörligt månadspris som standard, men om du vill få mer kontroll över din förbrukning så kan du välja timdebitering. I vår app kan du se vilka timmar på dygnet som priset är lägst, och styra elförbrukningen till de timmarna för att minska dina kostnader.

Detta passar bäst den som har möjlighet att aktivt övervaka sin förbrukning och timpriset.

Vill du ha timmätning? Kontakta din nätägare och kontrollera om din elmätare kan hantera timmätning (i vissa fall behöver mätaren bytas ut). Kontakta sedan kundtjanst@etc.se och meddela att du vill byta till timmätning.