Ska Gamla Stan täckas av solceller?

Gamla Stan i Stockholm är bara ett exempel på månghundraåriga byggnader som finns runtom i Sverige.

Gamla kulturhus som renoverats inuti på olika sätt men i stort har kvar sitt gamla utseende och skapar unika miljöer för människor och företag.

Samtidigt är det hus som är energibovar och i den nya vågen av solceller som sveper över Europa så ställs allt oftare frågan om kyrkor, gamla offentliga hus, äldre hyreshus verkligen ska få de där svarta platorna på de unika taken.

Det är en bra fråga som har flera olika svar.

För det första skulle en ö som Gamla Stan kunna göra det mesta av husens elbehov bara genom att utnyttja kajerna eller vattnet. Solceller kan flyta och det finns solceller som motsvarar trottoarstenar och fungerar utmärkt på gångstråk och cykelbanor. 

– Man måste inte använda tak för att göra solel, konstaterar Johan Ehrenberg, ansvarig för ETC Sol.

En annan lösning är att använda solceller som ser ut som tegelpannor av gammalt slag.

– Det finns Holländska paneler som vi provat i några år som består av tegelpannor med två solceller i per panna, berättar han. De är förstås dyrare än vanliga solceller men vill man ha ett tegeltak med solel fungerar de fint.

Solceller i form av tegelpannor monterade som test på ETC Solpark i Katrineholm.
Foto: Gahangir Sarvari.

– Men om man har tegelpannor av samma snitt som de mindre som finns runt medelhavets alla unika gamla hus, så finns det ett företag i italien som faktiskt tagit fram pannor där man inte ens kan se solcellen. Företaget heter MS2 Energo och är lite hemlighetsfulla om sin lösning, men den är ute på tak och installerad.

– För en kommun i stort är det självklart mer effektivt att använda nya stora tak, eller markområden med förstörd marktyp industriområden eller vägrenar.

– Men elsystemet lägger ju kostnaden på den enskilde så det finns alltid incitament för en som bor i eller äger ett hus med gamla kulturtak att ändå hitta lösningar för dem.

Det är ju fantastiskt att man idag kan göra solel med tak som ser ut som de som fanns för 2000 år sen.