Kriterierna för Bra Miljöval El utvärderas

Fyll i Naturskyddsföreningens enkät och gör Bra Miljöval El ännu bättre.

Naturskyddsföreningen håller på att utvärdera sin kriterier för Bra Miljöval El. I denna process vill de gärna ställa frågor till ETC El:s kunder. Vi gillar Bra Miljöval El och självklart är vår el märkt med det. Vi hoppas att ni dem ett par minuter av er tid till att svara på deras frågorna i enkät ensom vi länkar till nedan.

Naturskyddsföreningens enkät om Bra Miljöval El.
 

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

• Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
• Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
• Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
• Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
• Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
• Du betalar bara några tior extra om året om du bor i lägenhet. Bor du i villa blir det bara några hundralappar per år.