Politiken kan göra mer

Vi kan lära av Norge – världens elbiltätaste land. Efter stora satsningar på subventioner för elbilsägare har Norge flest elbilar per capita i världen. I Sverige går bara 0,05 procent av alla personbilar i bruk på el.

Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta om 15 år, är målet. Men omställningen går långsamt, bara 0,05 procent av alla personbilar i bruk i Sverige går på el. Vad gör politikerna?

Det finns drygt 3 000 rena elbilar (och 148 eldrivna fyrhjuliga motorcyklar) i bruk i Sverige. I vårt grannland Norge är siffran 40 000, ett bevis på att det går att göra mycket från politiskt håll för att få fler att köpa elbil. Efter stora satsningar på subventioner för elbilsägare har Norge flest elbilar per capita i världen. Köper du en elbil i Norge får du en rabatt på upp till 100 000 kronor, dessutom slipper du betala momsen på 25 procent. Elbilsförare i Norge får även andra förmåner, de slipper trängselskatt, avgifter för vägfärjor och elbilar får köra i bussfilerna. Satsningarna kostar Norge 2,3 miljarder kronor varje år. Sven Forsberg, ordförande i intresseorganisationen Elbil Sverige, tycker att vi bör lära oss av vårt grannland.

– Jag tror vi måste fråga oss vad det är som gör att vanliga konsumtenter tvekar när det gäller elbilen. Det är två saker, räckvidden och inköpspriset. Vi tycker att rabatten ska ligga på minst 50 000, vi tror att det går någon psykologisk gräns där. Sedan måste man satsa på snabbladdning, säger Sven Forsberg.

Miljöpartiet mest elbilsvänligt

Elbil Sverige gjorde skickade inför riksdagsvalet i höstas ut en enkät till riksdagsledamöter med frågor kring vad de vill göra för att underlätta för fler elbilar. På frågan om vad partierna vill göra till stöd för laddningsnätet svarade Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet att de vill satsa mellan 200-300 miljoner på rikstäckande snabbladdare. I partienkäten blev Miljöpartiet det mest elbilsvänliga partiet, följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet. I botten hamnade Folkpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. I alliansens samlade budgetförslag fanns 75 miljoner anslagna, i de rödgrönas budgetförslag finns inga öronmärkta pengar till laddningsstationer utan inkluderas i det så kallade Klok-stödet, särskilt ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar. Det ligger på 200 miljoner kronor under 2015 för att sedan höjas till 600 miljoner kronor årligen 2016-2018. Sven Forsberg tror att det är laddningsmöjligheter som måste påverkas snarare än bilföretagen.
– Vi är förbi fasen att tillverkarna måste pushas. Snarare måste vi visa tillverkarna att Sverige är en attraktiv marknad att investera i, genom att det finns en efterfrågan på elbilar här, säger Sven Forsberg.

Återkommer med exakta förslag

Miljöminister Åsa Romsons pressekreterare Helena Hellström Gefwert hälsar att de ännu inte kan säga vad som kommer att finnas med i ändringsbudgeten som kommer i april.

– Regeringen fortsätter jobba med förslag om lokala klimatinvesteringar och kring frågor om en fossilfri fordonsflotta. Exakt hur de förslagen kommer att se ut återkommer regeringen till, menar Helena Hellström Gefwert, och tillägger att det i den nedröstade budgeten också fanns en fortsatt satsning på supermiljöbilspremien om 100 miljoner kronor under 2015.

Amanda Schulin

Denna artikel har tidigare varit publicerad i Dagens ETC.

FAKTA

• Idag finns supermiljöbilspremien som ger en bonus på 40 000 kronor när du köper elbil.
• Företag och organisationer kan få merkostnadsersättning på upp till 100 000 vid köp av elbil via Elbilsupphandlingen.
• Elbilar är befriade från fordonsskatt de första fem åren.
• Något som diskuterats flitigt de senaste åren är att införa ett bonus-malus-system, där inköp av miljöskadliga fordon ger en straffavgift som bekostar kostnadslättnader för miljöbilar.