Succé för erbjudandet att hyra solceller

Vi på ETC fortsätter våra supersoliga satsningar. Nu har vi börjat bygget av 20 nya solcellsparker i Sverige och vi har snart satt upp ett hundra anläggningar på tak runt om i hela landet. Det stora antalet villatak gör att vi just nu inte kan erbjuda fler hyresanläggningar. Eventuellt kommer vi att fortsätta med erbjudandet under 2018 och ber då att få återkomma med den informationen.

Vi på ETC el är väldigt glada att intresset för att hyra solceller blivit så stort. Vi har snart satt upp ett hundra anläggningar runt om i hela landet. Det gör att vi just nu inte kan erbjuda fler hyresanläggningar. Eventuellt kommer vi att fortsätta med erbjudandet senare i vår och ber då att få återkomma med den informationen.
Lars Holmquist, Etc el.

 

Är du intresserad? Läs mer om detaljerna här.