Församlingen som tar tillvara på solenergin

I Stora Mellösa är intresset stort för solenergi. För några år sedan skaffade den lokala idrottsföreningen en stor anläggning och sedan dess har ETC även byggt en minisolcellspark – och nu senast försett en hel församling med solenergi.

I Stora Mellösa är intresset stort för solenergi. För några år sedan skaffade den lokala idrottsföreningen en stor anläggning och sedan dess har ETC även byggt en minisolcellspark – och nu senast försett en hel församling med solenergi.

– Jag tycker att solenergi är ett väldigt bra alternativ i energidebatten och jag har nog fångats en del av Johan Ehrenbergs engagemang i frågan, säger Bo Johansson, som varit drivande i att få Kvismare församling i Stora Mellösa att installera solceller. För några år sedan såg han även till att hjälpa idrottsföreningen i Mellösa att få upp en anläggning på 18 KW.

På ladan vid Stora Mellösa kyrka strax söder om Örebro sitter nu 154 stycken 260W polykristallina solcellspaneler och två växelriktare från Fronius. Sammanlagt genererar de uppemot 40 kW. Till anläggningen hör även en elcertifikatsmätare. Installationen blev slutförd i augusti och besiktigad i september.

Vill få fler att göra egen el

– Nu försöker jag övertyga kommunen om att skapa en demonstrationsanläggning för att få fler att göra sin egen energi, säger Bo Johansson.

Genom den nya anläggningen har Stora Mellösa nu förmodligen flest solceller per invånare i hela Örebro län, berättar han.

– Jag tror att det är många villaägare som är nyfikna på att skaffa solceller själva, men att de är tveksamma eftersom det känns ganska nytt och osäkert och att de kanske tror att det hela är lite för bra för att vara sant.