Personuppgiftspolicy

Inom ETC är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga.

Inledning

Inom ETC är vi mycket angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. Du bör läsa dem noga.

ETCs riktlinje för skydd av personuppgifter

ETC respekterar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder dina personuppgifter till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal, ge dig service och support samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dina personuppgifter till företag utanför ETC med ditt samtycke. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Information som ETC samlar in om dig

ETC efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Vi ber dig om information som gör det möjligt för oss att handlägga vårt gemensamma avtal, förbättra ditt besök på någon av våra webbplatser, uppfylla önskemål om information, stödja våra kundrelationer, hjälpa dig med service/support eller till uppföljning av dina besök.

ETC kan komma att samla in information om du:

 • Registrerar dig på hemsidor som tillhör ETC
 • Begär prisuppgifter för produkter och/eller tjänster
 • Ingår avtal om produkter och/eller tjänster
 • Fyller i en begäran om support eller begär teknisk support via telefon eller e-post
 • Levererar synpunkter via en online- eller telefonundersökning
 • Deltar i kampanjerbjudanden
 • Abonnerar på ett nyhetsbrev
 • Din registrering kräver det för att uppfylla legala krav
 • Kontakter oss via talsvar och SMS
 • Kontaktar kundservice
 • Lämnar personuppgifter i samband med arrangemang och mässor mm.
 • Skickar fax, brev och e-post.

Samtycke

I samband med att du lämnar personuppgifter till ETC får du också bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt samtycke till att ETC behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje. Önskar du ytterligare begränsningar för användning av dina personuppgifter än vad som anges i denna riktlinje skickar du in dessa begränsningar skriftligen till ETCs personuppgiftsombud.

ETC använder bara din personliga information till vissa ändamål.

Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med PUL.

 

ETC samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag.

 • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
 • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster
 • För statistiska ändamål
 • För kundkontakt
 • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom vår koncern eller ägarbolag samt samarbetspartners till vår koncern.