Viktiga siffror i skuggan av högljudd energidebatt

USA är ett tydligt exempel på hur sol och vindel ersätter fossil el i stor skala och därmed minskar koldioxidutsläppen.

2020 års elstatistik har hamnat i skuggan av den debatten. Men siffrorna förtjänar strålkastarljus.

Härom veckan publicerade amerikanske Energy Information Administration (EIA) siffrorna för landets elproduktion 2020. Dessa visade anmärkningsvärde förändringar, som dessvärre inte fick den uppmärksamhet de förtjänade.

Bland annat visar statistiken att 2020 blev det första året då förnybar energi gav mer el i USA än kolkraft. Samma år gick också förnybart om kärnkraften sett till producerad elmängd.

Eftersom kolkraften föll snabbare än kärnkraften gav den senare energikällan för första gången någonsin mer el än kol i USA.

Elva reaktorer stängdes

Sedan 2010 har antalet amerikanske kärnreaktorer i drift minskat med totalt tio stycken. Elva har stängts och reaktorn Watts Bar 2, som började byggas 1973 (!), har tagits i drift.

Trots nedstängningen av så många reaktorer– som tillsammans kunde producera 50 TWh, vilket är lika mycket som svensk industri årligen förbrukar – har elproduktionen bara minskat med 17 TWh. Det beror på att bortfallet från de tio stängda reaktorerna har kompenserats av att de kvarvarande har fungerat bättre än tidigare år.

Under samma tioårsperiod har kolkraften minskat med mer än 1000 TWh (drygt sju gånger så mycket som Sveriges årliga elförbrukning). Det innebär att energikällan, som tidigare stått för nästan halva USA:s elproduktion, nu bara ger knappt en femtedel och producerar mindre än vad kärnkraften gör.

Fördubbling av förnybart

Landets förnybara el har fördubblats sedan 2010. Mer än 90 procent av ökningen kommer från sol- och vindel. Vindkraften gav förra året nästan fyra gånger mer än den gjorde 2010 och solelen mer än hundra gånger så mycket. Fördubblingen av den totala mängden förnybar el räckte för att passera kol och kärnkraft år 2020.

Siffrorna från EIA visar att billig förnybar el och billig fossil gas nu konkurrerat ut kol. Drygt hälften av kolminskningen på 1 000 TWh kompenseras emellertid av fossil gas, som ett resultat av skiffergasens expansion.

Sammanlagt minskade ändå elproduktionen från fossila bränslen med drygt 400 TWh mellan 2010 och 2020.

Den totala elproduktionen i USA 2020 var ungefär konstant och minskningen av fossil el­produktion blev alltså möjlig genom att förnybar elproduktion ökade med drygt 400 TWh.  

Så för att sammanfatta – om man avrundar man siffrorna och bortser från förändringar som står för mindre än 100 TWh kan man minnas följande:

Elproduktionen: Konstant. 

Kärnkraften: Konstant.

Kolkraften: Minskade mer än 1 000 TWh.

El från fossil gas: Ökade 600 TWh.

Fossil el totalt: Minskade med 400 TWh.

Förnybar el: Ökade med 400 TWh.

Minskar koldioxidutsläppen

Det här gör att USA är ett tydligt exempel på hur sol och vindel ersätter fossil el i stor skala och minskar koldioxidutsläppen.

En viktig trend som inte syns i statistiken är också att investeringar i batterier tillsammans med förnybar el nu används för att ersätta fossila anläggningar för elproduktion och på så vis möta efterfrågan. Allt billigare batterier som installeras i allt större skala – liksom vätgasproduktion från sol- och vindel när det produceras i överflöd – får allt större betydelse för hur elsystemet fungerar.

Mycket uppmärksamhet ges nu till gräl om is på några vindkraftverk, en reaktor som snabbstoppade på grund av kylan eller gaskraftverk som stängde ner och orsakade strömavbrott i Texas.

2020 års elstatistik har hamnat i skuggan av den debatten. Men siffrorna förtjänar strålkastarljus.

Den här artikeln kommer ursprungligen från Dagens ETC