Vattenfall stoppar solel på Gotland

Det är är helt absurt och tvärt emot allt som regering och riksdag beslutat om omställning, hållbarhet och vägen mot en fossilfri energiproduktion.

Det är är helt absurt och tvärt emot allt som regering och riksdag beslutat om omställning, hållbarhet och vägen mot en fossilfri energiproduktion, skriver Johan Ehrenberg.

Statliga Vattenfall, som är huvudägare i GEAB, skyller på statliga Svenska kraftnät för att Gotland nu diskrimineras på så sätt att fritidshusägare och småföretagare inte får sätta upp solceller.

Småskaliga solelsproducenter får nämligen inte anslutas till Vattenfalls nät.

Orsaken är att Svenska kraftnät valt att inte bygga ut en ny elkabel till ön. Den här snålheten gör att det inte går att exportera särskilt mycket el från Gotland. Därför stoppas stora vindkraftsprojekt bland företag – och nu stoppar Vattenfall även ny solel hos privatpersoner.

Det här är helt absurt och tvärt emot allt som regering och riksdag beslutat om omställning, hållbarhet och vägen mot en fossilfri energiproduktion.

Gotland är en ö med en del smutsig reservkraft och en stor vindkraft som på grund av det här nu inte kan byggas ut.

Samtidigt är Gotland absolut inte självförsörjande – tvärtom importerar ön den mesta elen från kärnkraftsverken på fastlandet. Det är den här importen som inte får störas av att vind och sol samtidigt exporterar el tillbaka till fastlandet en perfekt solig dag. Alltför mycket el i kablarna ökar risken för elavbrott.

Men i själva verket skulle Vattenfall kunna arbeta för att minska sin fossila elförsäljning till Gotland dessa soliga dagar och istället acceptera att ön blir mer självförsörjande genom förnybar energi.

Den storskaliga produktionen av el får företräde istället för den småskaliga egenproducerade elen.

Vattenfall stoppar nya elproducenter samtidigt som man själv är en stor aktör och absolut inte stoppar sig själv. Man tjänar ju pengar på de stora vindsnurrorna och kärnkraftselen.

Snacka om hyckleri.

Så vad skulle man kunna göra?

Om Vattenfall inte klarar nätets balans en solig dag kan man ju stänga av några egna vindkraftverk på ön eller helt enkelt minska importen av kärnkraftsel.

En annan lösning är att lagra solproducenternas överskottsel i batterilager (det fungerar utmärkt, jag gör det själv), så att solelen kan användas på kvällen istället för dagen.

Det man inte bör göra är att ge sig på de små husägare och bönder som vill producera sin egen energi, göra en insats för klimatet och spara pengar. Det är nämligen inte de som är problemet.

Det finns 28 000 hus på ön och andelen solelsproducenter är bara några få procent. Men energibolagets egen produktion är illa balanserad mot konsumtionen och då stoppar man de små och svaga.

Det mest absurda är samtidigt att regeringen så sent som i somras tillsatte en utredning om att göra Gotland till Sveriges första region som är helt försörjd av förnybar el.

För att det ska lyckas med måste nog regeringen först utreda Vattenfalls monopolmakt på ön.