Seko sjöfolk satsar på solceller

En enig styrelse har beslutat att Seko sjöfolk ska investera nästan sju miljoner i en megawatt solceller. Driften sköter sedan ETC El. – Vi har hittat en investering som är positiv för oss och för våra barn, säger ordförande Kenny Reinhold.

En enig styrelse har beslutat att Seko sjöfolk ska investera nästan sju miljoner i en megawatt solceller. Driften sköter sedan ETC El.

– Vi har hittat en investering som är positiv för oss och för våra barn, säger ordförande Kenny Reinhold.

Den här är artikeln är ursprungligen publicerad i Dagens ETC.

Det började med en idé, blev till ett studiebesök, som blev
till ett beslut. Seko sjöfolk ska via dotterbolaget Sjöfolkets fastighets AB investera i solceller. Ett avtal har undertecknats med ETC El. Nu byggs inom kort en anläggning som ska ligga i anslutning till ETC Els befint­liga solcellspark i Katrineholm. Kapaciteten blir en miljon watt, alltså en megawatt (MW). Driften av anläggningen ska skötas av ETC El som även ser till att den gröna elen distribueras ut på det allmänna nätet.

Bakom den här satsningen finns en vilja att hitta sätt att förvalta Seko sjöfolks kapital som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

– Då blir solceller intressant, säger Kenny Reinhold, ord­ förande för Seko sjöfolk.

– Det kändes klockrent.

Rejäl klimatkompensation

Seko sjöfolks investering blir på 6,8 miljoner kronor. Men under de år som anläggningen sedan kommer att producera el hamnar intäkterna – utifrån förväntat elpris – på närmare 16 miljoner kronor.

– Det är bra ur alla aspekter. Vi har hittat en investering som är positiv för oss och för våra barn. Sedan finns det en dimension av klimatkompensation också.

Kontor i två orter i Sverige (Göteborg och Stockholm), internationellt arbete, 6 200 medlem­mar på fartyg runt Sveriges och andra länders kuster… Det blir många resor för den fackliga organisationen som ligger under Sekos paraply.

– Nu kompenserar vi med råge, säger Kenny Reinhold.

Inspireras av rederier

Det är första gången en svensk facklig organisation investerar i ETC El. Men kanske kan det bli fler framöver.

– Det handlar inte om att slå någon på näsan, men jag kom­ mer så klart tipsa andra förbund om att det här är en klok investe­ring, säger Kenny Reinhold.

Han berättar att Seko sjöfolk delvis inspirerats av det arbete som pågår hos arbetsgivarsidan, hos de svenska rederierna.

– De kan inte konkurrera med utländska rederier genom att ha sämre fartyg och sämre villkor. Istället satsar de hårt på att
ligga i framkant vad gäller miljö. I dag byggs det fartyg som ger en otrolig reducering vad gäller exempelvis svavel. Och det inspi­rerar andra rederier internatio­nellt att följa efter.

Vad planerar ni mer att göra för miljö och klimat?

– Jag ska inte föregå beslut, men jag hoppas att vi kan fun­dera på att investera intäkten från solcellerna i nya solceller. Jag tror att många skulle gilla den tanken.

Greta Thunberg har efterlyst att facken ska engagera sig mer i klimatkampen, bland annat med en generalstrejk den 27 september. Hur ser du på det?

– Jag är jäkligt kluven, det ska jag erkänna. Men jag har svårt att säga att det skulle vara bästa sättet att slåss för klimatet. Är det inte bättre att göra som vi har gjort nu, att investera i om­ ställning? Snarare än att, i vårt fall, straffa rederier som faktiskt försöker minska utsläppen.

Hur ser medlemmarna på att ni satsar på solceller?

– Inga sura miner. Det här är förankrat, ingen har haft något emot det. Och nästa steg är att vi ska låta fler komma till Katrine­ holm på studiebesök.

1 000

… lägenheter, så många kan Seko sjöfolks satsning på solceller (1MW) försörja på sommaren, och på helåret handlar det om 300 stycken.

Källa: ETC El

425,7

… MW, det var i slutet av 2018 den totala installerade ­solcellseffekten i Sverige.

59

… procent, med så mycket ökade den totala installerade solcellseffekten i Sverige 2017–2018.

404

… GWh el, uppskattningsvis så mycket el/år producerar de solceller som fanns installerade vid utgången av 2018.

0,3

… procent av Sveriges årliga konsumtion av el kunde i slutet av 2018 tillgodoses av solceller.

Källa: ”National survey report of PV power applications in Sweden”, IEA-PVPS