Så stoppar vi kärnkraften

De stora energibolagen som äger kärnkraften försöker hitta ett sätt att förlänga eländet. Borgerliga partier spelar med. Så vad kan du göra?

De stora energibolagen som äger kärnkraften försöker hitta ett sätt att förlänga eländet. Borgerliga partier spelar med. Så vad kan du göra? Sänk elpriset genom att producera egen grön el.

Den här texten är ursprungligen publicerad i Dagens ETC.

Moderaterna leder arbetet, Kristdemokraterna följer, Sverigedemokraterna hejar på sidlinjen – och ryska myndigheter jublar över de politiska svängningarna i svensk energidebatt.

Nu ska kärnkraften räddas, det vill säga förlängas ytterligare några decennier och argumenten har bytts från att det är lönsamt och säkert, till att det är för att rädda klimatet. De enorma säkerhetsombyggnader som behövs kan hanteras genom att politiken ger ”rimligare affärsregler” och så börjar karusellen snurra igen.

De stora energibolagen som äger kärnkraften försöker hitta ett sätt att förlänga eländet, varje förlängt år är ökad vinst på redan gjorda investeringar. 2015 räddades dessa bolag i Sverige genom att riksdagens sänkte skatten för kärnkraftsel med tre öre per kWh. Samtidigt fick alla små elkunder höjd energiskatt med tre öre per kWh. Nu vill kärnkraftskramarna rädda det ännu längre och när Moderaterna pratar kärnkraft är det inte längre ”marknaden” som ska styra utan projektet ska räddas av politiken.

Om vi bortser från att alla dessa utspel missar själva grundproble met – kärnkraftens enorma avfall som ingen i världen ännu löst – så handlar det alltså om en slags omvänd socialisering av miss- lyckade privata investeringar som alltid garanterats av staterna.

Finländska Fortum går in i flera länder med massiva investeringar i just kärnkraftsbolag. Det som gör att man vågar är att man räknar med höjda elpriser i EU.

Ekonomiskt har ju kärnkraften sedan länge fått stryk av sol och vind, men det är inte vad som är ekonomiskt smartast för elkunderna som gäller för energibranschen utan vad som är bäst för ägarna.

Den del av miljörörelsen som i denna fråga oftast bestått av de gröna partierna har därför en läxa att lära.

Miljöpartiet har trott att frågan ska lösas av marknaden själv, men elmarknaden är något energibolag och politik styr ihop bakom skål och vägg.

Det finns en enkel lösning som kommer underifrån.

Vill vi stoppa kol, olja, gas och kärnkraft är det enklaste att göra som i Tyskland. När tillräckligt många tyska medborgare hade fått upp solceller på sina tak så slogs affärsmodellerna sönder för storbolagen. Solel strömmade in i nätet och krossade business as usual.

Det enda som kan stoppa kärnkraften är om tillräckligt många faktiskt producerar egen el lokalt och regionalt. På hus efter hus efter hus. Då sjunker elpriset så kraftigt att inget kan rädda bolagens bokslut.

Inte ens en tillfällig statssocialistisk moderatledare.