Så räddar vi världen – med solceller och varmt vatten

Jo, att återanvända värmen gång på gång är väl ett fantastiskt exempel på riktigt återbruk. Hållbarhet här och nu.

Jo, att återanvända värmen gång på gång är väl ett fantastiskt exempel på riktigt återbruk. Hållbarhet här och nu.

Det pratas mycket om hållbarhet, om cirkulär ekonomi och om återvinning. Det är bra men inte så bra när det bara pratas.

Ett exempel. Att återvinna plast är ju fint, då tar vi inte upp lika mycket ny olja, men när plasten sedan bränns i våra fjärrvärmeanläggningar (där man alltså bränner sopor i flera städer), ja, då har vi omvandlat hållbarhet och omsorg till förstörelse.

Och människor blir trötta på att bära saker till återvinning.

Jag anser att klimatfrågan i huvudsak är en energifråga. Det gör att den i grunden är lätt att lösa. När vi nu i ETC:s solpark samlar värme med solen och lagrar i salt, som jag skrev om i förra veckans ledare, så handlar det mest om att använda värmen smart och då också producera el av den. El är nämligen den energi som är lättast att transportera hem till dig och lättast att använda till väldigt många olika saker. Allt från elcykeln och spisen till tv:n och datorn och så lampan där i hörnet.

El, el, el.

Men hur gör man el av värme?

Det finns två sätt vi kommer att använda i ETC Solpark.

Det första är något som kallas ORC (Organic Rankine Cycle). Det är helt enkelt en maskin, stor som en halv container (inget att ha hemma med andra ord) som tar emot hett vatten på ena sidan (helst 150 grader), levererar el via en turbin och så kommer det ut kallare vatten på andra sidan. Enkelt uttryckt.

Det har länge funnits sådana här lösningar för spillvärme från industri och andra storslösare av värme. Du vet, man ”eldar för kråkorna” utan att ta ansvar för all den energi man använt.

De allra flesta energislösarna investerar inte i elproduktion från spillvärmen eftersom el är så billigt.

Men tekniken finns.

Det vi nu ska göra är att börja producera el direkt från solens värme – inte bara med våra vanliga solceller. Med lagring och med tillförd extravärme får vi en maskin som kan producera ren solel långt in på natten.

Det är ett företag från Norrköping som utvecklar den här maskinen åt oss. Againity heter det och lösningen är en maskin som kan starta vid 90 grader, men helst arbetar runt 150 grader. Den är på 50 kW, det vill säga den kan producera el till cirka 80–100 lägenheter samtidigt.

Den stora poängen är att den gör det utan att förbruka något annat än den värme som solen ger oss. Vi samlar in värmen i växthusen, ökar med solfångare och höjer med saltlagren (och under kalla perioder med vår biokolmaskin). ORC-maskinen (jag tänkte vi skulle döpa den till Olivia eftersom ingen vet vad ORC betyder) gör el av all värme som vi kan ta fram. Vill vi göra det ännu mer långsiktigt kan vi senare borra ett djupt hål och hämta värme direkt från jordskorpan.

Men vi börjar med solens värme. Och då är det som en ”evighetsmaskin”. Utan annat jobb än underhåll får maskinen värme som blir el. Värmen som blir kvar använder vi såklart till våra hus (eller lagrar till vintern).

När man berättar om det här blir de flesta väldigt glada. Det går att göra ren el dygnet runt utan att göra stora ingrepp i natur och klimat. Men sen finns det en viss kategori människor som räknar ”effektivitet”. Allt som har låg effektivitet anser de vara dåligt, helst ska energin omvandlas till 30 eller 40 procent för att de ska sluta mumla. (Det var därför solceller baktalades så många år. Deras effektivitet är bara runt 15 procent normalt.)

Men effektivitet är ointressant om vi har en ren energikälla att ösa ur. Solen! Om vi bränner något (trä eller i värsta fall fossila bränslen) är effektivitet väldigt viktigt. Ju högre effekt, desto mindre förstörelse.

Med Olivia finns inte det problemet. Hon kommer att göra ren el så länge vi tillför värme och låter vi värmen komma från solen uppstår inga kostnader eller utsläpp alls.

Ja, ekonomi är naturligtvis viktigt även när man gör bra saker.

Olivia plus solfångare och saltlager är en stor investering. Men elproduktionen på årligen omkring 1 000 000 kWh (som till ETC Els kunder) gör att vi på bara sju år betalt hela projektet och sedan är det gratis el så länge maskinerna håller. Det här betyder att på sikt blir den här elen lika billig eller rent av billigare än solceller.

Men hur är det återbruk?

Jo, att återanvända värmen gång på gång är väl ett fantastiskt exempel på riktigt återbruk. Hållbarhet här och nu. Som att – vilket Ulf Lundkvist visar här bredvid – göra tofflor av gamla limpor.

Ja, det finns andra sätt att göra el av värme. Det ena är Sterling-maskiner, men tyvärr kräver de högre temperatur så de fungerar bara om man eldar något. Sedan finns något som kallas Peltierelement. De gör el av skillnaden kyla och värme. De finns i många små roliga produkter men vi ska bygga en liten generator som producerar någon kW el av skillnaden kallt och varmt vatten.

Mest för att visa att det går.

Ja, så kommer vintern. Snö över taken, ingen solvärme och minus 20 grader överallt.

Vad gör vi då?

Spännande fortsättning nästa vecka med dubbel klimatkompensation.

Vill du kika på anläggningarna? Kom på den stora solfesten i ETC Solpark den 10 juni!