Så förvandlas din svenska el till smutsig kolkraft

Alla elkunder i Sverige som köper el från svensk ren elproduktion tror självklart att de stöder just det de köper: ren el. Men det de stöder är i själva verket att smutsig elproduktion på kontinenten ska kunna få fortsätta.

Alla elkunder i Sverige som köper el från svensk ren elproduktion tror självklart att de stöder just det de köper: ren el. Men det de stöder är i själva verket att smutsig elproduktion på kontinenten ska kunna få fortsätta.

Svensk såld el är inte fossilfri – den är tvärtom till huvuddelen gjord av kol och gas.

Nej, det visste du inte och det är inget som berättas i reklambroschyrer eller annonser.

De svenska stora elproducenterna har nämligen sålt den gröna elen till andra länder. På så vis säljer de själva smutsig el.

Det hela är en berättelse om en greenwash av gigantiska proportioner.

Den norska elen är till 63 procent fossil – alltså smutsig. Utöver det är 14 procent förnybar och hela 21 procent kommer från kärnkraft. Men Norge har ju varken stora kolkraftverk eller kärnkraftsverk. Ändå är den sålda elen till medborgarna smutsig.

I Sverige gäller samma sak. Trots att den mesta elen är förnybar så säljs i Sverige 48,4 procent fossil el, 35,3 procent kärnkraftsel medan förnybar el endast står för 16,3 procent av försäljningen.

Det här är ju pinsamt eftersom Sverige ofta skryter om att den svenska elen till största del är ”klimatneutral”. Låga utsläpp redovisas från vattenkraft, kärnkraft, bioenergi och självklart vindkraft.

Men samtidigt är elen som sedan säljs smutsig. Varje kilowattimme såld el i Sverige har i snitt ett utsläpp på 350,51 g/CO2. Det är långt över alla redovisade utsläpp. (När jag skriver detta är de svenska utsläppen officiellt 64 g/CO2 per kWh, enligt en karta som visar utsläppen i realtid.)

Så hur kan det bli såhär?

Det beror på att de svenska energijättarna säljer elens rena produktion till utlandet. Detta har sin grund i ett system där all ren el får ursprungsgarantier. Elproducenter får helt enkelt en garanti (ett certifikat) per MWh som produceras. En solcellspark får garantier, miljövänlig vattenkraft får det, biobränslekraftverk, geoenergi och vindkraft likaså. Detta för att elkunder ska kunna välja den rena elen och veta att den verkligen är producerad som lovat. Poängen är alltså att konsumenterna ska kunna stödja ren elproduktion genom att köpa el som är ursprungsmärkt.

För Norges del betyder det att nästan all elproduktion får ursprungsgarantier (det heter ”opprinnelsegarantier” på norska). I Sverige får ungefär hälften av elproduktionen det. Ursprungsgarantierna är alltså en garanti för att den el som produceras är ren. Så hur kan då den el bolagen säljer vara smutsig?

Ursprungsgarantier infördes av EU och har funnits sedan 2001. (Direktiv 2001/77/EC) Eftersom det är en nyliberal marknadsidé bakom den avreglerade elhandeln infördes också en regel om att ursprungsgarantierna kan säljas på en marknad. De som inte har ren elproduktion kan köpa ursprungsgarantier och därmed hävda att de säljer ren el. Det blir ett billigt sätt för smutsiga kolkraftverk i Tyskland att leverera lägre utsläppsvärden till kunden. Samtidigt får de som producerar ren el lite extra betalt för att de levererar den till de gemensamma elnäten.

Det är bara ett problem med det här systemet.

Vad händer när ett norrländskt vattenkraftverk, ägt av till exempel Vattenfall, säljer sin ursprungsgaranti till en elhandlare som samtidigt köper sin el från ett smutsigt kolkraftverk i Tyskland?

Jo, i denna påhittade låtsatsmarknad så flyttas den rena ursprungselen från Norrland till Tyskland. Genom att köpa de rena garantierna så kan tysk el nu säljas som ren el – ursprungsgarantin finns ju där som bevis – medan den el som skickas till kunderna fortfarande är smutsig kolel.

”Grön el” blir världen största greenwash.

Det här är absurt eftersom kolel ju aldrig kan blir ren – oavsett hur många certifikat elhandlaren köpt på marknaden. Kunderna i Tyskland blir alltså lurade. Men vad händer i Sverige?

Det är nu ursprungscertifikatsmarknaden förvandlas från greenwash till lurendrejeri. Svenska elkunder vet nämligen inte om det här. De köper ”all el från vattenkraft” eller ”all el från svensk vindkraft” utan att veta att samma rena el säljs som alibi för tysk kolkraft. Eftersom de svenska elbolagen inte måste upplysa de svenska elkunderna om att de ursprungscertifikat de tilldelats har sålts vidare så får kunderna aldrig veta att de blivit ett alibi för fortsatt smutsig elproduktion i Tyskland. Eller i något annat land där dessa certifikat används.

Alla elkunder i Sverige som köper el från svensk ren elproduktion tror självklart att de stöder just det de köper: ren el. Men det de stöder är i själva verket att smutsig elproduktion på kontinenten ska kunna få fortsätta. Ansvaret ligger här inte hos konsumenten – utan på elproducenten som inte velat upplysa kunden om det här. Det beror på att bolagen tjänar pengar på att sälja ursprungsgarantin i stället för att behålla den och använda den själv. Vi pratar om en extra peng på några ören per kWh och det är för ett vinstjagande bolag väldigt många ören.

Men det finns inget som tvingar den elproducent som får en ursprungsgaranti att sälja den. Vill ett bolag göra klimatnytta kan det själv köpa upp garantin själv så att den försvinner från handeln. Men det är inte det de svenska eljättarna gör. De säljer och hoppas att kunderna inget ska upptäcka.

Vad kan man då som konsument göra åt detta? Det finns två sätt att få ren el – som verkligen är rent producerad hela vägen. Det första är att göra den själv. Med solceller på taken är elens ursprung glasklar – du vet ju själv att det är ren el du gör.

Det andra sättet är att välja el som har märket ”Bra Miljöval”. Det betyder att de som säljer elen faktiskt också vet att ursprungsgarantin kommer från de elproducenter de köper ifrån och att ursprungsgarantin därmed avvecklas. Elföretaget kan inte sälja garantin vidare eftersom den är förverkad, och du har inte köpt el som sålt sin renhet till kolkrafts producenter i Tyskland.

Hela detta system med ursprungsgarantier är naturligtvis vanvett. Det är skapat av regeringar som istället för att tvinga elbolag att producera ren el, försöker ”locka dem” genom att införa garantier de kan få och sedan sälja. Men storföretagen fann snabbt ett sätt att tvärtom tjäna pengar på ren greenwashing.

Nej, svensk el innehåller inte 48,4 procent fossil el. Men eftersom vi säljer vår rena elproduktion för att hjälpa smutsig kolkraftsel så blir även den svenska nedsmittad.

För de stora bolagen finns ett enkelt sätt att lösa detta: att inte sälja ursprungsgarantierna.

För dig som elkund gäller det att att välja rätt så du inte blir lurad. Börja med att sända ett mejl till ditt elbolag och fråga vad de gjorde med ursprungsgarantierna från sin elproduktion.

Fråga sedan din politiker i kommunen varför detta får fortgå.