Rädda världen med träkol och solenergi

Politiken har inga svar på varför stat och kapital inget gör åt klimatfrågan, det finns inte ens en rimlig bortförklaring. Alltså tyst i rutan. Hur ändrar vi på det?

Politiken har inga svar på varför stat och kapital inget gör åt klimatfrågan, det finns inte ens en rimlig bortförklaring. Alltså tyst i rutan. Hur ändrar vi på det?

Läs också Johan Ehrenbergs tidigare artiklar om omställningen här och här.

Under en resa i Göteborg fick jag i en paus höra att det var kört. Människan kommer inte klara att rädda civilisationen. Mannen tittade på mig och fortsatte.

– När du hävdar att klimathotet går att mota sprider du i själva verket myter, du lurar människor med hopp och det är oansvarigt. Du borde istället lägga all tid på att bekämpa det ekonomiska systemet, ojämlikheten, klasserna, alla de förtryck som gör att människor inget gör.

Mannen var arg, även om han log när han pratade. Mannen köpte märkligt nog en ”Johans lilla egen el-bok” och gick sedan ut till sin nya Volvo, en diesel-suv (en sådan där som kostar nära en miljon) och körde iväg för att fortsätta kampen mot orättvisorna får jag förmoda.

Det sorgliga är att jag hör det här lite då och då. ”Det är ingen idé.” En populär variant är ”det går inte att ersätta fossil energi” vilket är lika korkat som de som för 30 år sedan hävdade att det inte ”går” att föda 7,5 miljarder människor med mat. (Mat har vi i ett överflöd. Den stora frågan är varför den produceras så förstörande och varför den inte distribueras till de som behöver mer.)

Det här är i själva verket den mest oansvariga politiska tes jag kan tänka mig.

Ungefär som när svenska partier står i tv och diskuterar ”politik” fast den allra största politiska frågan – klimathotet – ignoreras. Det handlar inte om en elefant i rummet. Det handlar om ett isberg större än någon stad som faller ner i havet och sakta smälter i våra vardagsrum.

Men varför har politiken inga verkliga svar på klimathotet? Varför diskuterar man – på allvar – skattejusteringar och hårdare tag mot tiggare eller skoldisciplin när det enda politiken idag borde diskutera är investeringar, investeringar och åter investeringar för att ställa om? Varför har vi en näringsminister som säljer vapen istället för klimatlösningar?

Alla de goda förslag om ren energi, annorlunda produktion och därmed konsumtion blir tomma ord i fulla salar. Därför att det i grunden handlar om orättvisor och klass! Det finns en orsak till politikens flathet.

Den rikaste procenten på jorden är de största ägarna av den fossila energin; de stora bankerna och de stora industrierna som skapar de klimatutsläpp som världen måste minska. Det finns ett egenintresse, en liten minoritet förlorar makt och pengar på den omställning som hela mänskligheten behöver få genomförd.

En procent äger lika mycket som halva mänskligheten (se Oxfams rapporter). Det betyder att en procent av mänskligheten också har en oproportionerlig makt över vad som inte ska göras.

Det viktiga är att denna rika procent finns i alla länder, alla städer, alla system.

Politiska radikala klimatåtgärder drabbar denna procent.

Klimatfrågan är nämligen den största feministiska frågan, den största solidaritetsfrågan, den viktigaste klassfrågan och den största utmaningen mot det ekonomiska systemet (finanskapitalismen har ju visat sig vara helt oförmögen att hantera klimatkrisen).

Ja jäklar, om Agenda diskuterade klimatfrågan seriöst skulle tv-rutan inte hålla för trycket.

Men politiken har inga svar på frågan varför stat och kapital inget gör, det finns inte ens en rimlig bortförklaring. Alltså tyst i rutan.

Hur ändrar vi på det?

Alla goda förändringar (de är för små ännu, men de finns) beror på att människor gjort något, vägrat bara diskutera, utan verkligen gjort något. Energisystemet revolutioneras av de som tar makten över energiproduktionen själva. Transportsystemet utmanas av människor som vågar vägra diesel, gatorna tas över av de som trampar inne i staden. All politisk förändring kommer efter att människor redan börjat ändra.

Politik är att göra.

Så hur får man fram exemplen som kan tusenfaldigas av människor själva?

Självklart blir det tredje steget i ETC Solparks nya projekt – förutom lagring i salt, och elproduktionen av värmen direkt – att börja producera biokol.

Vi eldar nu med pyrolys, träflis blir värme men kvar blir all träkol, som vi sedan tillför näring och gräver ner i våra jordar där de förbättrar odlingar och lagrar växthusgaserna i 1 000 år.

Självklart säljer vi också biokol till dig som klimatkompensation – men det fungerar bara om kolet grävs ner. Eller om du själv odlar med det. (Ett kilo biokol kostar 30 kronor och då lagrar du tre kilo koldioxid, det vill säga ungefär vad en diesel drar under två–tre mil).

Vår biokolsproduktion kan varje bonde göra, varje fjärrvärmeverk kan utveckla det och all svensk värmeproduktion från trä kan då bli klimatpositiv istället för förstörande. Om man först ger kolet till korna (aktivt kol, du vet sådant som du äter när du har problem på utlandsresan), ja då minskar dessutom djurens metanutsläpp med hälften direkt.

Tänk klimatpositivt. Inte klimatneutralt.

På jorden kan vi lagra kanske 15 procent av de gjorda utsläppen på det här sättet. (Istället för att sätta idiotiska speglar i rymden för att minska solinstrålningen.)

Ja, vi kan rädda världen med saltlagring, med varmt vatten, med träkol (plus mycket annat). Men de där är bara verktyg. Det viktiga är att ingen annan än vi själva är det politiska problemet och ingen annan än vi är lösningen.

Kollektiv makt handlar om att miljoner individer gör något.

Det handlar inte om en anonym kollektiv kraft som agerar.

Det handlar om du och jag.

Håller du med? Kom till Solfesten i Katrineholm 10 juni. Håller du inte med? Kom till Solfesten 10 juni och förklara dig. Biljetter i varuhuset.etc.se.