Om tio år kan hälften av elen komma från sol

Det finns två regler som regeringen kan ändra omgående för att fördubbla antalet solceller ännu snabbare.

Det finns två regler som regeringen kan ändra omgående för att fördubbla antalet solceller ännu snabbare, skriver Johan Ehrenberg.

Det är nu över ett decennium sedan jag första gången fick se hur min elmätare saktade av och kom till 0 och därefter blev det minus, det vill säga jag gjorde med mina första solceller mer el än jag använde i torpet.

Och solelen gick ut på nätet (rent fysiskt gick den till min granne) och det var en liten revolution i bygden.

Några tidningar skrev att ”det är olagligt”.

”Jaha, svarade jag. Stäm mig då?”.

Men självklart stämde ingen för det där var bara en myt från de stora elbolagen som i många år hade berättat för svenska folket att solceller var ”olönsamma” och de ”störde nätet” och de ”gav mindre el än de kostade att producera” och ”det där kommer aldrig bli något för vi har för lite sol i Sverige”.

Att de berättade det här är ju inget konstigt, solceller utmanar energisystemet, elbolagen förlorar när någon gör egen el på dagarna, hela deras affärsstrategi hotas och det där vet vi ju från Tyskland där solcellerna gjort elbolagen till stora förlorare och gas, kol och kärnkraft till minusposter i boksluten när de skrivs av snabbare än någonsin (tänk Vattenfall).

Det är ungefär trettiotusen personer idag i Sverige som har solceller på sina tak. (I Tyskland är det fem miljoner). För två år sedan var det 15 000 personer. Om två år kommer det vara över 60 000 och fortsätter det fördubblas vartannat år (vilket det gör globalt och i Sverige) så är det bara tio år tills hälften av all el i Sverige kommer från solen, i hundratusentals små anläggningar överallt.

Det här är en revolution som ändrar energisystemet men också makten över energiproduktionen. Det är mycket roligt att ha fått vara med från start (dock tror jag Bengt Stridh i Västerås var före mig med att koppla in solceller på nätet).

Men det har varit en kamp där tusentals människor tvingats bli envisa och tålmodiga eftersom den svenska politiken har fått puttas framför dem då den försökt att gång på gång bromsa utvecklingen.

I Sverige skapas nämligen den mesta energipolitiken av de stora energijättarna.

De sitter i utredningarna och de förhandlar mellan skål och vägg och politiken har haft mycket lite att sätta emot när de förklarat att något är mindre lämpligt.

Det är därför vi i Sverige haft så många korkade regler kring solceller. Som den första dumheten att människor inte får göra mer el än de konsumerar på ett helt år. Om någon vill göra klimatnytta genom att täcka hela taket är det något som är bra för alla och det borde uppmuntras. I stället för att kvitta utskickad el på dagen mot importerad på natten så införde vi i stället ett köp/sälj system med en skatterabatt på 60 öre per kWh för privatpersoner – senare ordnade man samma för Bostadsrättsföreningar.

Staten krävde dock att privatpersoner skulle momsregistrera sig (tjena vad kul sådan byråkrati är) och staten hittade på att den som ägde fler hus (typ hyreshusägare) och satte upp solceller på dem, skulle tvingas slå ihop dem till en anläggning och då blev det olagligt att producera mer än drygt 200 000 kWh.

Idag vet vi att det var fjärrvärmebolagen som låg bakom den regeln i Energiöverenskommelsen, fjärrvärmen förlorar pengar på sommaren om stora solelsanläggningar gör deras verk konkurrensutsatta lokalt.

Bit för bit har de här korkade reglerna ändrats, nyligen togs bygglovskravet på taksolceller bort också så bit för bit har antalet solcellsanläggningar börjat närma sig andra EU-länder – men Sverige är fortfarande ett efterblivet solelsland. Men nu kommer nya siffror som bekräftar att antalet även här fördubblats på två år.

Fantastiskt!

Jo, det finns mer att göra.

Det finns två regler som regeringen kan ändra omgående för att fördubbla antalet solceller ännu snabbare.

Det första är att hyresgäster också bör få sätta upp solceller (antingen på husen man bor eller i en solcellspark) och få samma ekonomiska regler som bostadsrättsföreningen eller villaägaren har.

Det andra är ännu enklare. Låt den som sätter upp solceller på sitt fritidshus eller i en solcells­park någonstans, flytta den elen hem till lägenheten i stan. Det här skulle göra landets 600 000 fritidshus till en fantastisk motor för omställningen.

För egen del har det blivit många anläggningar. Jag gör mycket mer solel än jag konsumerar. Och jag struntar i de som påstår att det är olagligt. Det är det nämligen inte.

Solel har blivit just det som många drömde om medan andra ”experter” hånade för tio år sen.

Det stora som sker börjar alltid med att många slutar diskutera och i stället gör.

Då ändras politiken.