Nya miljoner till solcellsstöd – men lägre stödnivå

Nya miljoner till solcellsstöd i vårbudgeten – men lägre stödnivå: ”Med sänkt nivå kan fler ta del av stödet.”

Nivån på solcellsstödet sänks från 30 till 20 procent. Samtidigt höjs anslagen, men inte upp till tidigare nivå.

”Det är oklart om förstärkningen kommer att klara såväl redan sökta stöd som den efterfrågan som finns för 2019”, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Den här artikeln kommer från Dagens ETC.

Den förra S/MP-regeringen avsatte över 900 miljoner per år i investeringsstöd till solceller. Den summan halverade Moderaterna och Kristdemokraterna i den budget som antogs efter valet. Med den summan hade många av de 15 000 sökande som idag väntar på beslut blivit utan solcellsstödet.

Nu kan det räcka till fler, sedan regeringen i veckan höjde anslagen med 300 miljoner – till 736 miljoner – i vårändringsbudgeten. Samtidigt sänker regeringen stödnivån från 30 till 20 procent.

– Det är oklart om förstärkningen kommer att klara såväl redan sökta stöd som den efterfrågan som finns för 2019, säger Ola Hansén, senior klimatexpert på WWF.

Lägre stödnivå från maj

Den är i skrivande stund osäkert exakt när den nya förordningen träder i kraft, men riktpunkten är den 8 maj. Alla beslut om investeringsstöd som fattas på länsstyrelserna efter att förordningen trätt i kraft innebär att den som som söker solcellsstöd kan få högst 20 procent i stöd, oavsett när ansökan lämnades in.

Bengt Stridh, universitetslektor på Mälardalens Högskola, och mannen bakom ansedda Bengts villablogg om solceller, tycker att det är bra att anslagen höjs igen, och att stödnivån sänks.

– 20 procent är inte heller illa, och med sänkt nivå kan fler ta del av stödet. Om hela budgeten används innebär det nya solcellssystem för 3,68 miljarder enbart med hjälp av investeringsstödet, säger Bengt Stridh.

Solcellsstöd blir skatteavdrag

Men också dessa stödnivåer kan bli kortvariga.

Enligt Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet, kommer C:s förslag om ett ”Grönt avdrag” istället för solcellsstöd att genomföras i och med nästa års höstbudget. ”Grönt avdrag” är ett skatteavdrag, och innebär enligt Rickard Nordin att avdraget görs direkt på fakturan, som med Rot och Rut.

– Då slipper vi osäkerheten om stödnivåer som ändras år från år, säger han.

Kritiker mot ett skatteavdrag menar att drag som Rot och Rut slår socialt snett jämfört med solcellsstödet som är lika för alla. Det krävs en inkomst på en viss nivå för att kvalificera sig för fullt Rot- och Rutavdrag.

– Ja, men det är få med låga inkomster som gör den typen av investeringar, eftersom det trots allt kräver en stor egeninsats, säger Rickard Nordin.

”Grönt avdrag” är del av Januariavtalet. Där står att ett nytt avdrag för ”grön teknik” ska införas.

– Så länge Januariavtalet inte faller kommer avdraget att införas, säger Rickard Nordin.

Solcellsstöd

Den förra S/MP-regeringen avsatte drygt 900 miljoner kronor i investeringsstöd till solceller. De höjde också stödnivån från 20 till 30 procent.

Det gjorde att antalet ansökningar ökade från knappt 6 000 år 2017 till 18 665 året efter.

Pengarna för 2018 räckte på många håll inte till.

Idag väntar omkring 15 000 sökande på besked om de beviljas stöd och hur mycket.

För de ansökningar som behandlas från och med att den nya förordningen träder i kraft – troligen den 8 maj –  gäller max stödnivå 20 procent.

Källa: Energimyndigheten