Ny kurs i Solparken: Ekologiskt byggande och solenergi

En kurs om hållbart byggande, att bygga ekologiskt och energismart. Kursen är i samverkan med ETC Solpark i Katrineholm.

En kurs om hållbart byggande, att bygga ekologiskt och energismart. Kursen är i samverkan med
ETC Solpark i Katrineholm.

Kursen syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte och därigenom utöka dialogen kring hur man tar tillvara solenergi och vad ekobyggande kan betyda i ett ekologiskt hållbart samhälle.

Att bygga hållbara ekologiska hus i material som är levande från
träd, lera eller hampa. Skapa hus med buffertväggar som klarar den nordiska klimatet bättre än betonghus eller hus byggda med gips och reglar. Husen får en koldioxidpositivt effekt, de lagrar CO2 och skapar små utsläpp under bygget. Samtidigt kan solenergi tillföra huset så mycket energi att det inte behöver tillföra värme utifrån. Det totala klimatavtrycket blir mycket lågt och huset livscykel positivt för klimatet. Kursens syfte är både att utveckla kunskaper om detta teoretisk men också praktiskt.

Utbildningen sker i ETC solpark i Katrineholm. Studier sker i solskolan och och allt praktisk arbete sker i solparken som är en riktig arbetsplats med massa intressanta pågående projekt. Under de praktiska moment får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och i skarpt läge. Projektarbetet går ut på att bygga ett hus, ett ”Attefallshus” med solceller på taket.

Kursplatser

ETC Solpark i Katrineholm och Eskilstuna folkhögskola, Gösta Wasastiernas gränd 4, Eskilstuna. Studiebesök förekommer som innebär resor för deltagarna till andra orter

Information

Studietakt: 100%.

Kurstid: 2020.03.09 – 2020.10.23 (Sommaruppehåll v. 28–30)

Sista ansökningsdag: 31 januari.

Studiemedelsberättigad: Ja

Kursinnehåll solenergi:
 • Genomgång av solcellsteknik
 • Genomgång av solcellsinstallationens tekniska komponenter
 • Grundläggande ellära
 • Genomgång av olika typer lagringssystem
 • Ekonomi och administration runt solceller
 • Planering och dimensionering av solcellsanläggningar
 • Praktisk genomgång av olika montagesystem för tegel, plåt och papptak
 • Praktisk erfarenhet av installationer
 • Så fungerar en solcell
 • Beräkningsfaktorer inom solelproduktion
 • Ekonomi
 • Regelverk för produktion av egen el
 • Elnät och elhandelsbolag
Kursinnehåll ekobyggande:
 • Dagens byggande
 • Ekologiskt byggande
 • Vad är ett ekohus? Ekohus, ekobyggande, ekotänk.
 • Hus i olika material och tekniker
 • Trähus, timmerhus, massivt trähus, trähus med regelstomme halm och hampahus, lerhus mm.
 • Att bevara, reparation, underhåll och byggnadsvård
 • Att bygga ett ekologisk och energismart hus
 • Isolering
 • Värmesystem
 • Miljöpåverkan
 • Avloppsystem
 • Vattenförsörjning
 • Regelverk, byggnormer, bygglov etc.
 • Bra att veta: Byggifter, Miljö och hälsoskadliga ämnen, materialfakta, mineraliska material
Ansök här innan 31 januari