Nu kan du få del av solcellsmiljonerna

Det är lättare än många tror att satsa på egna solceller – och kostnaden sjunker med nya solcellsavdraget.

Funderar du på solceller men tycker det låter dyrt och krångligt? Faktum är att investeringen i praktiken går plus-minus noll från första dagen. Och att de flesta som skaffat solceller förvånas över hur mycket enklare det var än de först befarade.

”Dyrt och krångligt.” Det är vad folk ofta tänker på när de hör orden ”installation av egna solceller”. Men så behöver det inte alls vara. Åtminstone inte enligt Teo Edlund, professor i teknisk design vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, som inte bara driver ett forskningprojekt i ämnet, utan också själv är nöjd solcellsägare.

När Dagens ETC besökte honom i villan i Nacka hösten 2015 var han näst intill lyrisk över sina vid tidpunkten nyligen installerade solceller. Och över att ”dyrt” och ”krångel” var ord han inte alls stött på under anskaffning och installation av dem.

– Man kan säga att solcellerna betalar sina egna räntor och amorteringar. Under de första tio åren märker du ingen skillnad i kostnader, men under de två, tre decennier som följer sänks kostnaderna radikalt, förklarade han.

– Och jag har bara behövt sätta min signatur på den streckade linjen några gånger.

Gratis el

I dag, drygt två år senare, säger han sig vara lika nöjd. Och när det gäller den förmodade höga kostnaden och krångliga processen till mål är svaren, som redovisas i slutrapporten till KTH:s projekt Förnybar energi för alla, desamma som för två år sedan.

Dyrt? Ja, förhållandevis. Men bara om du endast ser till den inledande investeringen, som kan gå på ett par hundra tusen kronor om det gäller en rejäl anläggning. Och elräkningar betalar du ändå varje månad. Skillnaden är att de pengar du lägger ut i stället går till finansieringen av dina solceller, som från dag ett matar dig med ren och gratis el.

Och efter 10–15 år – beroende på din investering och på elprisernas utveckling – har du betalat klart din installation och kan se fram emot gratis el i ytterligare ett gäng årtionden.

Nöjda efteråt

KTH-projektet kom fram till synen på solceller som dyra, snarare byggde på psykologi än på fakta. Det tycks vara den begränsade spridningen av teknologin som i första hand skrämmer intressenterna, vilket visas av det faktum att exempelvis dyra värmepumpar betraktas som rena investeringar, inte kostnader.

Krångligt då? Nja. Leverantörerna tar ofta hand om i princip allt. KTH-rapporten visar också att de som skaffat solceller, trots att problem faktiskt uppstått, generellt sett är mycket nöjda och att hindren för att skaffa solceller upplevs som mycket mindre i efterhand.

Och även med den baksida med solcellerna som tycks skenbart svår att komma ifrån – vintersäsongen – finns ett svar för skeptikern att lugnas av.

I och med möjligheten att mata ut överskottsproduktion i elnätet och få betalt för det blir det i praktiken så att du får betalt på sommaren, och kan använda pengarna till att bekosta den el du med nödvändighet måste köpa vintertid.

Vill du skaffa solceller? Läs mer!

Staten hjälper till

Staten har beslutat att dela ut totalt 915 miljoner kronor per år i stöd till dem som installerar solceller. Både privatpersoner och företag kan numera få dra av 30 procent av kostnaden upp till 1,2 miljoner kronor.

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken.