Nu gör vi mobilbranschen mer grön och rättvis

Klimatkostnaden för en elektronikprodukt är betydligt högre än prislappen i butiken.

Varje år skrotas miljoner elektronikprodukter helt i onödan på grund av vårt skadliga konsumtionsbeteende.

Det får stor påverkan både på människor och miljö – klimatkostnaden för en elektronikprodukt är betydligt högre än prislappen i butiken.

Samtidigt kränks mänskliga rättigheter med orättvisa och oetiska arbetsförhållanden inom produktionsleden i utvinnings- och tillverkningsindustrin knuten till elektronikbranschen.

Farphone är ett socialt företag som arbetar för att påverka hela elektronikbranschen inifrån – hela vägen från utvinning av material i gruvor till design, tillverkning och livscykel. Deras mobil är designad för att hålla länge och enkelt kunna repareras istället för att slängas om den går sönder. Det gör att många av de råvaror och metaller som används vid tillverkningen kan användas bättre och längre. En del av företagets vinst går till en fond för att förbättra villkor och löner för fabriksanställda och man har även ett eget återvinningsprogram för att ta hand om gamla mobiler.

Vi på ETC Mobil har stöttat Fairphone sen starten, just för deras försök att producera så rent de kan och så klimatsnällt det går. Och det har blivit bättre bit för bit.

Det finns fortfarande en rad sociala och miljömässiga förbättringsåtgärder att göra men genom hela produktions- och livskedjan försöker man så långt det är möjligt att driva sociala och ekologiska projekt. Och till skillnad från de stora mobiljättarna är man också helt transparenta med sitt arbete.

Ju fler som väljer Fairphone desto större blir möjligheterna att kunna förändra och påverka elektronikindustrin i en mer hållbar och rättvis riktning.

Nu har vi på ETC Mobil börjat sälja Fairphone 3 ihop med våra mobilabonnemang. Det mest populära abonnemanget har precis fått 10 GB surf istället för 8 GB.

Du kanske också vet att ETC Mobil varje månad sätter upp nya solceller som alla som har ETC Mobil är med och finansierar. 20 kronor per abonnemang och månad plus lite överskott har hittills gjort att ETC Mobil satt upp över 84 000 W.

På helåret innebär det att all el som våra mobilabonnemang gör av med kan vi försörja helt rent via solel.

Kent Vihelmsson, ETC Mobil