Kyrkoherden som vill sätta solceller på kyrkans tak

Kyrkoherden Owe Backland i Löddeköping vill att kyrkan ska få sin energi från solens strålar.

– Må guds solstrålar skina på oss alla!

Det säger kyrkoherden Owe Backland i Löddeköpinge, som vill att kyrkan ska få sin energi från solens strålar.

Det finns ett starkt engagemang för klimatet i församlingen i Löddeköpinge, som länge legat i framkant vad gäller förnybar energi.

– Redan för tio år sedan ville vi ha solceller, men då var det för dyrt, säger kyrkoherde Owe Backland.

Nu har tiden mognat och priserna gått ner betydligt. Som ett första steg har solpaneler installerats på församlingshemmet och invigningen ägde rum lagom till midsommar, då solen sken som bäst. Anläggningen ger 22 000 kilowattimmar per år, vilket räcker för att försörja församlingshemmet under sommarmånaderna.

– På drygt tio år har anläggningen betalat sig så efter det får vi en gratis gåva från Moder Sol. Taket är dessutom vackrare nu, säger Owe Backland.

På en monitor i församlingshemmets foajé ska besökarna kunna se den dagliga elproduktionen. Det är tänkt att bli som ett pedagogiskt verktyg för barn och ungdomar för att kunna se precis hur mycket solens strålar producerar.

Kyrktaket nästa

Nu vill Owe Backland gå vidare och sätta solceller på kyrktaket. Beslutet ska fattas i kyrkorådet inom kort, och allt tyder på att det kommer bli ett ja.

– Tongivande krafter inom församlingsrådet vill det här, säger han.

Därefter återstår att få Länsstyrelsen att ge sitt godkännande, vilket sannolikt blir en betydligt svårare process då kyrkan skyddas av Kulturmiljölagen, vilket förhindrar stora utseendemässiga förändringar. Antikvariska myndigheter måste rådfrågas och många frågor återstår att lösa, som hur installationen av solpaneler kan göras på ett så estetiskt sätt som möjligt på den gamla kulturhistoriska byggnaden med grönt koppartak.

– Det kan nog bli en debatt. Men jorden är också kulturhistorisk och det som händer nu på planeten måste vi hjälpas åt för att lösa. Varje bit vi gör spelar roll. Solen som lyser över jorden är guds strålar och vi måste ta emot den gåvan, säger Owe Backland.

– Jag tror att det här är en vanesak också. Varje tidsålder sätter sin prägel på en kyrkobyggnad och solcellerna går ju att plocka bort också.

”Vi har bara en jord”

Kyrkan i Löddeköpinge förbrukar 70 000 kilowattimmar per år till uppvärmning, vilket motsvarar tre till fyra småhus. Med solceller på kyrktaket skulle förbrukningen grovt räknat kunna halveras.

– Vi har bara en jord och nu finns den här genialiska lösningen. Kyrkan är en stor energislukare och vi måste ta vårt ansvar, säger Owe Backland.

Kyrkans solceller i Löddeköpingen

Församlingshemmet årliga elförbrukning: 120 000 kilowattimmar.

Solcellerna ger: 22 000 kilowattimmar per år.

Kostnad: 250 000 kronor inklusive moms, statsbidrag på 75 000 kronor på väg.

Livslängd: 30–40 år.