Kalifornien kräver solceller på nybyggda bostäder

Delstaten Kalifornien är känd för att gå i bräschen för miljö och klimat, och guvernören utmanade tidigt Donald Trumps klimatpolitik. Nu tar delstaten återigen täten.

Snart blir det obligatoriskt med solceller på nybyggda bostäder i den amerikanska delstaten Kalifornien.
– 100 000 kunder årligen kommer att betrakta solceller som en lika naturlig del av sitt husköp som en ytterdörr eller ett ventilationssystem, säger Abigail Ross Hopper, på SEIA.

 

Delstaten Kalifornien är känd för att gå i bräschen för miljö och klimat, med världens strängaste utsläppskrav på bilar och en guvernör som tidigt utmanade president Donald Trumps klimatpolitik. Nu tar Kalifornien täten igen och gör det, som första delstat i USA, obligatoriskt med solceller på nybyggda villor och flerbostadshus.


Rödgrön sjudagarstidning – prenumerera nu!

Den här artikeln kommer från Dagens ETC. Som prenumerant får du Dagens ETC sju dagar i veckan – på helgerna rakt ner i din telefon, surfplatta eller dator.

Stöd Sveriges rödgröna tidning genom att bli prenumerant.


 

Den nya byggstandarden träder i kraft 2020 och gäller bostäder på upp till tre våningar.

– Det är ett steg i rätt riktning för att få ner våra växthusgasutsläpp, säger Andrew McAllister på Kaliforniens energikommission.

Det långsiktiga målet är att bostadshus ska producera likamycket energi som hushållen använder.

Robert Raymer på branschorganisationen California Building Industry Association kallar däremot beslutet ett ”jättekliv”.

– Du kan vara säker på att alla andra 49 stater kommer att granska noga vad som händer med detta, säger han till Edmonton Sun.

Kaliforniens energikommission godkände kravet på solceller efter att ha fått tummen upp från byggindustrin, de offentliga verksamheterna och solcellstillverkare.

Motstånd bland republikaner Energikommissionen uppskattar att kravet på solceller kommer att höja byggkostnaderna för ett enfamiljshus med 9 500 dollar (82 600 kronor), men å andra sidan ge ägarna en besparing på det dubbla i ett 30-årsperspektiv. Kommissionen har näringslivet med sig, motståndet finns bland republikaner i Kaliforniens lagstiftande församling.

– Kalifornienbor kan inte betala mer för bostäder än de redan gör. Solcellskrav kommer bara driva upp kostnaderna och göra Kalifornien för dyrt att bo i, säger Brian Dahle, ordförande för Republikanerna i Kalifornien, till Edmonton Sun.

Men Abigail Ross Hopper, vd för den icke vinstdrivande organisationen Solar Energy Industries Association (SEIA), är nöjd och menar att det nya byggkravet kommer att normalisera användningen av solenergi.

– 100 000 kunder årligen kommer att betrakta solceller som en lika naturlig del av sitt husköp som en ytterdörr eller ett ventilationssystem, säger Abigail Ross Hopper, enligt Greentech Media.

Inga svenska solcellskrav

Några liknande krav på solceller vid svenska nybyggen är inte aktuellt. Kraven på energieffektivitet skärps visserligen från och med år 2020, då nybyggda bostäder ska vara nära-nollenergihus enligt Boverkets regler.

– Så länge de som bygger uppfyller de övergripande effektivitetskraven kräver vi inte att en viss teknik, som solceller, används, säger Mikael Näslund, utredare på Boverket, till Nyhetsmagasinet ETC.

Varför inte lika gärna kräva plusenergihus?

– Då kommer vi in i gränslandet mellan vad som är byggnader och vad som är energisystem. Som byggreglerna är utformade idag ligger det utanför Boverkets ansvar. Det är upp till politikerna att ändra på byggreglerna i så fall, säger Mikael Näslund.

Och det har de inte gjort hittills. Däremot vill regeringen skrota bygglovsplikten för solceller. I juni röstar riksdagen om lagsförslaget som väntas träda i kraft i augusti i år.

Solenergi

Kalifornien är ledande i USA på solenergiområdet. Fler än fem miljoner bostäder använder redan solenergi, enligt Solar Energy Industries Association.

Den 1 januari 2020 blir det obligatoriskt med solceller på nybyggda villor och lerbostadshus upp till tre våningar.

Idag sätts solpaneler upp på knappt var femte nybyggt enfamiljshus.

När de nya byggreglerna träder i kraft väntas omkring 100 000 nya bostäder med solceller byggas varje år.

Byggfirmor ska ha stor frihet i att erbjuda kunder olika alternativ till finansiering av solcellerna, som exempelvis hyra eller lån.