ETC bygger hyreshus i Västerås

ETC Bygg satsar på klimatsmarta hyreshus utan vinstjakt och med låga hyror. Nu står det klart att företaget har anvisats mark i Västerås – trots stenhård konkurrens från andra byggherrar.

ETC Bygg satsar på klimatsmarta hyreshus utan vinstjakt och med låga hyror. Nu står det klart att företaget har anvisats mark i Västerås – trots stenhård konkurrens från andra byggherrar.
– Såväl allmänheten som kommunledningen är väldigt intresserade av konceptet, säger arkitekten Hans Eek.

Aldrig tidigare har Västerås stad mötts av ett så stort intresse från byggherrar vid en markanvisning.

Hela 35 byggherrar ville vara med och bygga 300 lägenheter i Öster Mälarstrands fjärde etapp: Parkstaden, ett område som ligger mellan Notuddsparken och Öster Mälarstrands allé.

– Det var ett rekordstort intresse från marknaden. Vi fick in 35 intresseanmälningar och 33 av dem klarade grundkraven, som bland annat är att man jobbar kring social hållbarhet och transportfrågor, säger Magnus Edström, fastighetsnämndens ordförande i Västerås.

Energisnåla hus

En anledning till att ETC Byggs hyreshus är så klimateffektiva är att de är så kallade passivhus. De kräver knappt någon extern uppvärmning alls och gör av med ytterst lite energi. Arkitekten Hans Eek förklarar:

– I fråga om uppvärmning så tittar man på energiförluster och energitillskott. Den ingående friska luften som man ska andas i lägenheten behöver värmas upp. Men innan man tar in den passerar den genom en värmeväxlare, där den utgående luften värmer upp den ingående.

På så vis får man tillbaka 85–90 procent av värmen. De återstående 10–15 procenten värms upp av ett litet element i luftslussen.

– Jag brukar illustrera hur lite det handlar om genom följande exempel: för att värma upp ett vardagsrum i dessa hus, då det är 20 grader kallt ute, krävs sex värmeljus, säger Hans Eek.

Träd lagrar koldioxid

För att värmen ska hållas kvar i trähusen förses väggarna med tjock isolering samt väldigt täta fönster och dörröppningar, förklarar han.

En annan klimatfördel med trähusen är att de är byggda i just trä.

– Träd suger åt sig koldioxid som lagras i stammen när de växer. Genom att ta till vara materialet sprids inte den koldioxiden vidare ut i atmosfären. Dessutom används varken betong, cement eller stål i byggandet av dessa hus. Det är annars material som omsätter mycket fossil energi under tillverkningsprocessen, säger Hans Eek.

ETC Bygg

ETC Bygg är ett företag i rörelsen ETC som syftar till att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror.

ETC Bygg har även ett uttalat mål att skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet.

Crowdfunding (som också kallas gräsrotsfinansiering) innebär att privatpersoner lånar ut pengar till projektet med två procents ränta.

Byggplaner finns även i Stockholm, Uppsala, Lund och Växjö.

Hyresnivåerna hålls låga i ETC Byggs trähus genom att hela projektet har finansierats genom crowdfunding. På det sättet finns inget avkastningskrav, vilket allmännyttan oftast har att förhålla sig till. Dessutom sjunker driftskostnaden i och med att husen inte behöver värmas upp på traditionell väg.