Energiföretag hotar svensk demokrati

Man baxnar. Finns det ingen sans alls hos svenska energibolag?

Självklart måste regeringen nu både agera och vägra ge efter.

Det borde inte kunna ske i en modern demokrati, men just nu pågår inför öppna dörrar en kampanj från energiföretagen i Sverige där de hotar både politik och medborgarna med ren utpressning.

Om inte politiken snabbt ändras kommer de tvinga igenom sin agenda. Nya tunnelbanor ska stoppas i Stockholm, nya industrier och tjänsteföretag hindras och konsumenterna ska tvingas leva med elavstängning för att företagen tycker det är rätt sätt att diskutera med myndigheterna.

Man baxnar.

Finns det ingen sans alls hos svenska energibolag?

Bakgrunden är enkel. Sverige inför högre koldioxidskatt för de som bränner i fjärrvärmen med bränsle som skapar enorma utsläpp. Tänk kol.

Det här får energiföretagen som gör detta att gå i taket. Både i Malmö där Eon ”drabbas” och i Stockholm där det namnbytta Fortum (numera ”Stockholms Exergi”) får svårare att tjäna pengar på att förstöra klimatet.

Bolagens ledningar stänger då av elproduktionen i sina anläggningar och säger att de bryr sig inte om det skapar problem eftersom de ju inte kan driva något som inte är lönsamt.

Nu tillhör detta ju bolag som haft enorma vinster i många år och som envist vägrat ställa om. Oftast med motivet att ”politiken måste ge långsiktiga regler”. Och när politiken då till slut gör det så börjar man med att sabotera elproduktionen i storstäderna.

Nu är detta inget stort problem i ett land där elbolagen gemensamt producerar 20 TWh mer än vi använder. (Sverige exporterar väldigt mycket ren el från framför allt vindkraft och vattenkraft året om.) I Stockholm hotar bolagen med att minska produktionen med totalt 0,5 TWh.

När ansvarig politiker – Anders Ygeman (S) – påpekar detta, att Sverige inte har elbrist, så går nästa led i energibranschen ut och flaggar för investeringsstopp.

Nämligen de monopolföretag som tillåts äga storstädernas elnät, framför allt aktören i Stockholm. Alltså Ellevio, bolaget som ägs av Folksam (!) och en kanadensisk multinationell nätjätte. Storstaden ska snart drabbas av akut elbrist och orsaken är att bolaget måste bromsa investeringarna eftersom regeringen försöker införa nya regler som gör att nätbolagen inte oemotsagt kan höja elnätspriserna långt över både inflation och konsumentprisindex. Elnätspriserna har tokrusat i jakt på avkastning under många år, det de stora energikoncernerna förlorar på olönsam kärnkraft och låga elpriser via billig vindkraft, har man tagit igen i höjda elnätspriser.

Stora elnätsbolag har höjt sina vinster med flera hundra procent i en tid där vi står inför en nödvändig elomställning.

Samtidigt har man inte ökat sina investeringar utifrån monopolets ansvar.

Det finns överhuvudtaget ingen relation mellan vinst och investering i den branschen, det bolagen jagar är bara snabb avkastning (i Ellevios fall för att finansiera det enorma överpris man betalade till Fortum för att ta över verksamheten).

Nå, alla företag kan göra dåliga affärer och sura till när verkligheten kommer fram.

Men alla företag är inte monopol. Att få vara ett monopol innebär att man har ett ansvar och i det ansvaret ligger att ständigt bygga ut elnätet så att en stads invånare kan känna sig trygga och att andra företag kan få växa.

Staten gör ju detta. Stora investeringar i det nationella elnätet (som flyttar el från norr till söder) men de regionala bolagen har snålat och nu börjar de utpressa med hot om elkaos om de inte får höja priserna i den takt de tänkt.

Ellevio säger att bristen i elkapacitet är så stor att den nya tunnelbanan hotas, eldriven trafik hotas, förbifart Stockholm hotas (märkligt nog, det tunnelbygget är ju känt sedan väldigt lång tid), ja, även nya reningsverk hotas.

Allt på grund av ”kapacitetsbrist”.

Men nu är det ju elnätsföretagen som står för kapaciteten. Även bristen på den. Det är de som inte byggt ut och investerat och det är de som nu hotar med investeringsstrejk.

Det här är som om Coop och Ica skulle säga att det blir matbrist i Stockholm eftersom man vägrar ta in mat om inte momsen sänks.

Hur enögt giriga får monopolföretag bli?

Till saken hör att elnätsbolagen och energibolagen som bränner smutsiga bränslen tillhör de lobbyister som motarbetat storskalig, lokal elproduktion från andra. (Det var fjärrvärmen som fick igenom det vanvettiga beslutet i energiöverenskommelsen 2015, att storskaliga solcellsanläggningar över 255 kW skulle stoppas.) Den stora lösningen på kapacitetsbrist i nätet är ju att producera mer el direkt där den konsumeras. På lagerhallar, Ica-butiker, bostäder och varför inte ovanför vägarna. Det är inte så att vi saknar yta för att skapa en hållbar stad.

Den här propagandan drivs via Dagens Industri i stora skrikiga artiklar och det är självklart att Moderaterna snabbt stämmer in i kör och ropar på ”ansvar” vilket alltså betyder att energiföretagen ska få fortsätta bränna kol lönsamt och elnätsmonopolen få fortsätta höja priser och sega med investeringarna.

Moderat bugande inför de stora företagen är en återkommande pinsamhet.

Självklart måste regeringen nu både agera och vägra ge efter.

Om elnätsbolagen inte skärper sig bör de förlora rätten att driva sina monopol.

Och om kraftvärmebolagen vägrar ställa om får det offentliga bygga själv.

Och sen kanske Folksams ledning ska fundera ett tag på om det verkligen är detta arbetarrörelsens försäkringsbolag ska använda sin makt till. Utpressa regering och medborgare med elavbrott för att få lite positivare siffror i balansräkningen.

Det går fort att erodera ett förtroende, även för en försäkringskoncern.