En julberättelse om solidaritet och kamp

För tredje året i rad har ETC-familjen beslutat att istället inte ge några julklappar inom företagen. Istället ger vi motsvarande summa till daliternas, de ”oberörbaras”, kamp för social rättvisa och en bättre framtid i Indien. Det är en julgåva som kan förändra vardagslivet för en hel by. Den resulterar nämligen varje år i en ny skola, som drivs av solceller.

För tredje året i rad har ETC-familjen beslutat att istället inte ge några julklappar inom företagen. Istället ger vi motsvarande summa till daliternas, de ”oberörbaras”, kamp för social rättvisa och en bättre framtid i Indien.

Det är en julgåva som kan förändra vardagslivet för en hel by. Den resulterar nämligen varje år i en ny skola, som drivs av solceller.

Arbetet med skolbyggena organiseras och genomförs i samarbete med Yneew India, en organisation för social kamp och rättvisa i delstaten Tamil Nadu. Deras arbete handlar om att utveckla produkter som kan ge jobb i byarna (bland annat de ekoblock som skolorna byggs med) men också egen utbildning och hjälp till fattiga studenter med studielån. Yneews ideologi handlar om makt och kamp, om daliters rätt till mark att odla, rätt till egen energi, rätt till företagande och gemensam ekonomi i ett samhälle genomsyrat av korruption.

Det handlar också om kvinnors rättigheter och självmakt genom utbildning. Den första skolan byggdes i första hand av byns kvinnor. Den ligger i Kannimar kovil och den blev klar hösten 2016. Den består av ett rum där kvällskolor kan samlas. Ett av de fattiga byarnas största problem är ju att det blir mörkt redan tidigt på kvällen. Utan el i hemmen kan barnen inte studera. (Och det finns också problem med fäder som tar barnens lampor för eget bruk.)

Genom att bygga solceller på kvällsskolans tak och skapa el för laddning av datorer och mobiler för unga en naturlig plats att arbeta och studera i efter mörkrets inbrott.

Skolan används sen även av de vuxna för mindre möten och gemensamma fester.

Den andra skolan påbörjades våren 2017 och blev klar alldeles nyss. Det är en större kvällsskola i byn Rajiv Gandhi Nagar i Marianathapuram och den är gjord för att vara både ett slags Folkets Hus och kvällsskola. Skolan kommer ha en mycket stor solcellsanläggning på taket, en elförsörjning motsvarande flera hus och verksamheter. Tyvärr är det statliga elbolaget inte så aktivt och positivt till att fattiga byar blir självförsörjande, så en gigantisk byråkrati försenar den stora installationen. Men huset står klart och används redan.

Här ser du en liten film med hälsning från pojkarna i Rajiv Ganhdi Nagar. (Det var deras sportkväll när filmen gjordes.)

2018 kommer en tredje skola byggas. Det är byn Nallamanayakkanpatti som har valts ut av Yneew för det projektet. Här finns också möjlighet att gå vidare med de rena solcellsutbildningarna som Yneew och ETC Solar India genomför tillsammans. Programmet kallas ”solar awareness program” och betyder att byar gratis får utbildning i solcellsekonomi och teknik. Det här arbetet finansieras idag av ETC El och handlar om tre personer som arbetar regelbundet med nya kurser och projekt. Målet är att skapa ett litet elbolag där daliter kan köpa och sälja solel för gemensam nytta.

– Vi är väldigt väldigt stolta och glada över att våra vänner i Indien låter oss hjälpa till med det här, berättar Gahangir Sarvari, ansvarig för stödprojektet.

– Solel gör lika mycket klimatnytta i Indien som i Europa. Och utbildning är vägen framåt för oss alla.

– Tack till alla som stött ETC i detta och tack till Yneew India som gjort dessa projekt möjliga.