Elens dag – miljömärkning ställer krav på förnybar el

Den 23 januari är det Elens Dag. Elektricitet gör vardagen enklare och smidigare i samhället. Samtidigt påverkar all elproduktion miljön och allt fler väljer förnybar el i tro om att den är bäst för miljön. Bra Miljöval förklarar skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el som värnar om miljön.

Den 23 januari är det Elens Dag. Elektricitet gör vardagen enklare och smidigare i samhället. Samtidigt påverkar all elproduktion miljön och allt fler väljer förnybar el i tro om att den är bäst för miljön. Bra Miljöval förklarar skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el som värnar om miljön. 

Andelen förnybar energi ökar och uppgår 2019 till drygt 54 procent av den totala energiandelen i Sverige, enligt en rapport från Energimyndigheten 2019. Förnybar el kommer från energikällor som ständigt förnyas och fylls på, till exempel vindkraft, vattenkraft, solkraft eller biobränsle. Dock ställs inga miljökrav på den förnybara elen, om den inte är miljömärkt.

Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval har upprättat miljökrav inom elenergi för den förnybara elen. Elbolag väljer fritt att bli licenstagare för miljömärkningen.

– Förnybar vindkraft tar inte automatiskt hänsyn till placeringen av
vindkraftverken. De kan stå i områden som skadar biologisk mångfald. Är vindkraften däremot miljömärkt ställs krav på att verken inte får stå i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden. Vattenkraft får inte underskrida minimitappning så att vattenfåran riskerar att bli torrlagd och skadar djur eller biotoper. Vi ställer miljökrav på produktionsanläggningarna och kontrollerar att de efterlevs varje år, förklarar Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval energi.

ETC El är 100 procent Bra Miljöval

Endast 3 procent av elhandelsbolagen i Sverige erbjuder 100 procent helt ren el. ETC El är ett av dem. Från oss får du bara Bra Miljöval-märkt el från sol, vind och småskalig vattenkraft – och allt överskott vi gör går direkt till att sätta upp nya solceller.

Gör din del i omställningen. Byt idag till ETC El. 100 procent Bra Miljöval.