Det går inte att lura klimatet

Om vi skapar klimatusläpp måste vi investera i att minska dem och göra ren energi samtidigt. Det kallar vi verklig klimatkompensation.

Om vi skapar klimatusläpp måste vi investera i att minska dem och göra ren energi samtidigt. Det kallar vi verklig klimatkompensation.

Allt som du klimatkompenserar går till projekt som minskar just klimatutsläppen. Bra va?

Vi delar upp din klimatkompensation mellan solceller, biokol och näring. Vi både pressar ut smutsig el med ren solel och lagrar utsläpp med biokol och näring i jord.

Därmed minskar vi inte bara fossil energi, utan lägrar även utsläpp som du redan gjort.

Solceller minskar klimatutsläppen

Vi sätter upp solceller i ETC:s solparker runt om i Sverige. 500 kronor i klimatkompensation betyder 100W solceller i en solcellspark. Den producerar 100 kWH per år och innebär en minskning av utsläppen på jorden.

Biokol är framtidens lagringslösning

Vi eldar med pyrolys och producerar biokol i ETC Solpark. Detta lagrar koldioxid i tusen år och är ett klimatpositivt kretslopp.

ETC Näring förvandlar utsläpp till näring

Vi tar helt enkelt organiskt avfall från djur eller eller från växter och gör om det till näringslösning att hälla på din jord. ETC Näring färdig flytande näring utan metanutsläpp vid produktionen och du kommer lagra klimatgaser i själva jorden, som blir allt mer näringsrik och energirik.

När du klimatkompenserar hos oss investerar vi åt dig för framtiden. Du klimatkompenserar dina utsläpp på klimatkompensation.etc.se