Därför har energirevolutionen misslyckats i Sverige

Faktum är att det goda som händer i klimat- och energifrågan sker trots politiken, inte tack vare den.

Faktum är att det goda som händer i klimat- och energifrågan sker trots politiken, inte tack vare den.

Den här artikeln är ursprungligen en ledartext från etc.se.

Det finns inget annat ord för det svensk politik gjort de senaste tolv åren i klimat- och energifrågan. Den revolution av framför allt solel som sveper över världen har misslyckats i Sverige. Ynka 0,4 procent av vår el kommer från solel och det sker trots världens bästa förmåga att balansera solel med vattenkraft, trots att vi enkelt skulle kunna ha 25 procent av all el nästan gratis från solen.

Jag har jobbat med det här i många år nu. Som pionjär kopplat in en av de första anläggningarna till elnätet och som aktivist samlat tusentals för att sprida tekniken och dess politiska frihetsmöjlighet. Jag vill verkligen inte skriva denna ledartext, det finns ett behov att istället sprida positivt hopp och visa möjligheterna, men tyvärr måste vi tala klarspråk om vad som förstör svensk klimatpolitik idag.

Vad är det som bromsar?

När IEA går igenom världens länder så är Sverige tredje sämsta land på solel. Bara Finland och Norge är sämre. Detta trots ett miljöparti i regering och trots att kostnaden för ren el inte alls behöver bäras av staten, tvärtom kan solrevolutionen ske utanför både monopolbolagen och politiken.

Faktum är att det goda som händer i klimat- och energifrågan sker trots politiken, inte tack vare den.

Det finns en lobby som styr politiken och den har vunnit samma typ av segrar som oljeindustrin globalt vunnit genom att stoppa klimatpolitik. Det gamla skyddas.

I Sverige finns idag ungefär 60 000 solcellsanläggningar, majoriteten är på privata villor och ladugårdar och visst ökar det (förra året var det 44 000). Men potentialen är miljoner anläggningar och de skulle kunna ha varit på plats om inte politiken gjort det mesta för att bevarande nuvarande elsystem där tre jättar styr det mesta.

Det finns några enkla ändringar som borde ha gjort redan vi start men som energibranschen lyckats stoppa eller krångla till. Låt mig ta de värsta exemplen.

Sverige är mig veterligen det enda land som tagit beslut ett beslut om att de företag som har pengar och stor elkonsumtion – som gallerior, lagerlokaler, serverhallar och varuhus – ska betala skatt på den el de gör själva om de har mer än 255 kW solceller på sina tak. Vi stoppar alltså de stora enkla lösningarna för allt från klimatsmartare sporthallar till småindustrier. Men också hyreshus och stora bostadsrättsföreningar.

Varför?

Förre energiminister Ibrahim Baylan (S) ljög faktiskt om orsakerna, han skyllde på EU och sedan på avtal med Norge –men inget var sant. I själva verket var det bioenergiföretagen, framför allt fjärrvärmen, som fick igenom den här regeln för att inte förlora pengar. Om el produceras direkt av stora förbrukare lokalt så kan fjärrvärmen inte tjäna pengar på att sälja el från kraftverken. Det har nu gott fem år sedan den här idiotregeln infördes och den ligger fortfarande kvar. I praktiken betyder det att de som har råd att göra stor klimatnytta hindras.

Sverige har en regel som gör att nätägarna kan straffa en villaägare ekonomiskt om hen gör mer solel på helåret än hen använder. Vi straffar alltså de som gör el till andra och fyller sitt tak. regeln begränsar solcellerna helt i onödan och gör dessutom våra tak fulare. (Fyller man hela taket syns det knappt att det finns solceller på det.) Klimatpolitiskt borde ju riksdag och regering tvärtom vara glada om privatpersoner gör så mycket ren el som möjligt till alla som inte har eget tak.

Vilka tjänar på att vi begränsar det till småanläggningar i onödan?

Energimyndigheten försöker dessutom ta bort små solanläggningars ursprungsgarantier vilket gör att de isåfall inte kan sälja den exporterade huselen som Bra Miljöval-el och missar en intäkt.

Bygga lokal elproduktion borde ju alla gilla. Särskilt borde det vara enkelt att samarbeta lokalt och sprida elen mellan grannar. Men Energimarknadsinspektionen har just gått ut och meddelat att om två hus vill samarbeta om en gemensam anläggning (tänk en ekoby eller två hyreshus) så är det förbjudet. Bara nätägarna får flytta elen. Det finns en statlig utredning som föreslår förbättringar här men då måste regeringen våga genomföra det. Vågar de gå emot nätjättarna?

På samma sätt hindrar regler att en solcellsägare får flytta den egna elen från landet till staden. Eller från en gemensam solpark hem till boendet. Trots att det skulle vara lönsamt för alla och trots att solcellsägaren då betalar överföringen via elnätet.

Lägg till Skatteverkets obegripliga information för en vanlig småföretagare så har vi en serie regler som gör sitt bästa för att bromsa solcellerna i landet.

Det här är ekonomiskt korkat och klimatpolitiskt fel.

Varje år förlorar kommunerna många miljoner genom att inte få sätta solceller på skolorna och istället köpa vanlig dyr el. Istället för en politik som gör solel till krav vid nya hus och renoveringar skapar dagens system onödiga miljardkostnader för landets fastigheter, egen solel är mycket billigare än köpeel. Istället för att skapa tiotusentals nya jobb slåss politiken för att rädda storföretag som samtidigt avskedar. Löntagare med egnahem förlorar 10 000-15 000 kronor per år på grund av reglerna som bromsar samarbete och förändring.

Solel är den viktigaste ingrediensen för att få klimatfrågan löst globalt. Den är billigast, den är snabbast och den är renast. Den är på många sätt ett gigantiskt energisparande.

Sverige är sämst på grund av en politisk kamp för att istället rädda den dyra bioenergin och de gamla energijättarna. Men det går inte i längden att stoppa ny billigare teknik.

Misslyckandet blir dyrt när ny teknik nu skapar ännu en revolution som på några år kan slå sönder det gamla svenska energisystemet.

Nästa vecka går jag igenom detaljerna och hur vi tillsammans kan förändra det här.

Trots politiken som förts.