Därför är den mesta svenska elen smutsig.

Du vet troligen inte om det. Men den mesta el som säljs i Sverige räknas som smutsig el. Inte förnybar.

Du vet troligen inte om det. Men den mesta el som säljs i Sverige räknas som smutsig el. Inte förnybar.

Faktum är att enligt Energimarknadsinspektionen är bara 5,3 procent av elmixen förnybar. De flesta elbolag säljer alltså smutsig el, ja även de som kallar den ”grön”.
Orsaken är girighet.
Man tjänar nämligen pengar på att lura konsumenterna att såld smutsig el är grön. Såhär går det till.

Sverige producerar hyfsat ren el. Andelen förnybar el i landet är ungefär 50 procent och det ökar hela tiden. Mest ger vattenkraften, sen vindkraft och så lite från solen. Utöver det finns den mer smutsiga elen från eldning av flis och sopor och så kärnkraft. Väldigt lite är kol, gas och olja.
Eftersom el blandas i ledningarna borde det här innebära att svenska folket köper 50% förnybar el. I takt med att förnybart dessutom ökar borde elköpen bli renare och renare. Men så är det inte.
När Energimarknadsinspektionen räknar fram andelen förnybar el i den nordiska elmixen så blir det bara 5,3 procent medan kärnkraftsel står för 48,2 procent och fossil el står för hela 46,5 procent. Trots att vi inte har så mycket fossil elproduktion.
Hur går det till?

Orsaken är att ren el får ursprungsgarantier. Det här är ett digitalt certifikat som visar hur elen är producerad. (De utfärdas av Energimyndigheten). Poängen är att elhandlaren sen ska visa kunden att den säljer ren el genom att redovisa ursprungsgarantin.
Men det här är inget som kunder egentligen känner till. När folk köper ”grön el” så tror de förstås att den är grön och tänker inte mer på det.
Det här har skapat en fuskmarknad för elproducenterna och elhandlarna.
Det man gör, de flesta stora producenter, är att man säljer sin ursprungsgaranti till andra länders elbolag i EU. Det betyder att kolel i Tyskland kan köpa garantin och plötsligt är då den smutsiga elen ren vattenel till kunden. Eller vindel. Medan den rena vattenelen i Sverige istället blir kolel.
Man har skapat en marknad där ren el blir ett sätt för smutsiga elproducenter att köpa sig fria och därmed fortsätta med utsläppen.
Det är därför svensk el enligt Energimarknadsinspektionen till 46 procent är kol och annan fossil el. För att göra det ännu krångligare  kallar man det här för ”residualmixen” som redovisas på elfakturor och naturligtvis inte gör någon klokare. (Försök själv fråga någon vän vilken residualmix vi har.)

Det här borde naturligtvis inte få ske. Men så ser marknaden ut.
Det enda sättet för en elkund att få veta att man verkligen stöder ren el med sitt köp är om elhandlaren säljer el som är märkt Bra Miljöval av Naturskyddsföreningen. Bra Miljöval innebär nämligen att man inte får sälja el utan att ha med ursprungsgarantierna.
Det går inte att luras.
Säljer man Bra Miljövals märkt solel så är det garanterat ren solel.
Säljer man Bra Miljövalsmärkt vattenkraft eller vindkraft gäller samma sak.
Det finns idag bara 5 elbolag som säljer 100% Bra miljövals el.
Detta av 149 aktiva elbolag.
Det första på listan över de som säljer helt ren el är ETC el.
Just nu sommaren 2020 säljer vi mest solel.
På kvällar och nätter vattenel.
Ren el. Ursprungsmärkt. Och alltid Bra MIljöval.