Att bekämpa betong

ETC Solpark är en plats där andra byggtekniker än de vanliga används för hus, solcellsinstallationer och mötesplatser.

ETC Solpark är en plats där andra byggtekniker än de vanliga används för hus, solcellsinstallationer och mötesplatser.

– Vi undviker betong, säger Bengt Nordin som är byggansvarig i ETC Solpark i Katrineholm.

– Betong är det byggmaterial som skapar mest utsläpp så för oss är det väldigt viktigt att hela tiden diskutera alternativ.

Betongen är samtidigt det vanligaste materialet för vanliga bostäder och byggen. Men det går att undvika och hantera betydligt snålare än normalt.

– Vi bygger allt i trä. Trä lagrar växthusgaser i hundratals år om det får stå rätt och åldras med värdighet. Och trä ruttnar inte om man bygger så att vatten hela tiden kan rinna bort och att fukt inte låses in.

– Butiken och konferenshuset är helt byggt i trä i en sluttning. Grunden består av många små betongpelare vi gjutit istället för en stor platta. I ena hörnet har vi sen murat en vanlig källare med lekablock. Jämfört med ett vanligt hus minskar vi här betongen med 80 procent.

Men kan man inte klara sig helt utan betong?

– Jodå, men allt beror på vilken mark man har. I vårt nästa stora hus – Solskolan – så kommer vi försöka få bort betongen helt i grunden. Det gör vi genom att göra stora grusade jämna plattor i tre etage och sen använder vi ett nytt material som grund – foamglas.

– Hela poängen med foamglas är att det är fuktsäkert och isolerande men dessutom helt producerat av återanvänt glas. Det här är en relativt ny teknik som det ska bli mycket spännande att göra ett stort hus på.

Betong eller skruv?

Runt parken är det fullt av olika ställningar för solceller i olika typer av mark. 

– I början jobbade vi mycket med betongfundament som man köper i bygghandeln, men idag försöker vi istället använda jordskruvar till det mesta, säger Bengt.

Jordskruvar kan man borra ner själv med en eldriven maskin och det går oftast mycket fortare än traditionella betongklossar under en ställning.

Vad gör man när skruven stöter på en stor sten?

– Först får man försöka flytta skruven en bit tills man hittar en plats där skruven går ner. Eller också blir det till att gräva lite.

Solcellsanläggningar är inte så känsliga för att marken rör sig lite, de byggs i moduler och sjunker några så blir det mest en kurva i ställningen. Men ändå ligger man mycket tid på grunden.

– Själv vill jag det ska se rakt ut. Eftersom solcellerna ska stå i decennier tror jag det är bra att lägga lite tid på att de verkligen får en bra grund så man slipper renoveringar i onödan. 

Sten-Åke Nordin framför ett av de solelsdrivna växthusen där ETC Tomat odlas. Bild: ETC

Sten-Åke Nordin framför ett av de solelsdrivna växthusen där ETC Tomat odlas.

Växthus av trä och solcellsglas

Sten-Åke Nordin är ansvarig för utbyggnaden av solcellsparkens stora växthus. De byggs på en mycket dålig mark, en gammal slyskog med alltför mycket vatten i. Stora diken går rakt genom de kommande odlingarna. Men även här är minskad betong ett projekt.

– Solcellerna försöker vi använda skruvar till men de här husen blir alldeles för stora för det. Så vi har löst det genom att ha betongbalkar under väggarna hela vägen.

Men skapar inte det stora utsläpp?

– Nej, de här balkarna har vi köpt från renoveringar av järnvägar och vägar. Det är alltså gamla betongfundament som vi återanvänder utan att skapa nya utsläpp.

– Eftersom vi byggt så mycket i betong historiskt i Sverige så finns det faktiskt en hel del att få om man letar lite.

Bakom växthusen projekteras nu för det större energihuset där värmesystemet och en biokolspanna kommer att stå.

– Här fick vi problem. De här maskinerna väger många ton och vi klarar inte marken utan att antingen påla djupt och jobba med trägrund – tjocka timmer – eller också göra en traditionell betonggrund. Kostnaden för det förra blev så hög att vi valde det andra.

Och då skapas nya utsläpp?

– Ja ny betong är ett problem. Men det vi skapar med huset är en energilösning som är helt ren och det kommer återbetala skulden snabbt. Men för att vara ännu säkrare så har vi bestämt att bygga alla väggar och tak direkt med solceller. Då tar det kanske något år att kompensera grunden genom den rena energi vi får från solen.