Ansök till folkhögskoleutbildning med ETC om solceller

Eskilstuna folkhögskola i samarbete med ETC erbjuder en genomgripande kurs om solceller.

Omställningen till ett energisystem där vi och även framtida generationer kan nyttja el på ett långsiktigt hållbart sätt är under uppbyggnad. Andelen förnybar elproduktion i elsystemet ökar för varje år och allt fler hushåll, företag, bostadsrättsföreningar etcetera installerar solcellsanläggningar på tak och mark. Solcellsmarknaden växer kraftigt och bristen på utbildad personal är stor.

Syfte

Kursen syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för teoretiskt och praktiskt kunskapsutbyte och därigenom dels utöka dialogen kring solelproduktionens betydelse i omställningen till ett hållbart samhälle, och dels ge inspiration till egna initiativ rörande produktion av solel.

Mål

Efter avslutad kurs har du samlad kunskap om solcellsprojektering, praktisk erfarenhet av olika solcellsinstallationer och god grund för att aktivt bidra inom området för framtidens energisystem.

Kursen startar 1 februari och slutar 14 juni. Sista ansökningsdag är 23 januari 2019.

Detta ingår i kursen

Kursinnehåll:

 • Genomgång av solcellsteknik.
 • Genomgång av solcellsinstallationens tekniska komponenter.
 • Grundande ellära.
 • Genomgång av olika typer lagringssystem.
 • Ekonomi och administration runt solceller.
 • Planering och dimensionering av solcellsanläggningar.
 • Fallskyddsutbildning
 • Praktisk genomgång av olika montagesystem för tegel, plåt och papptak.
 • Praktisk erfarenhet av markinstallationer.

Innehållet i teoridelen:

 • Så fungerar en solcell
 • Likström blir växelström
 • Watt, kWh, Ampere, Volt – vi reder ut begreppen
 • Olika typer av solceller
 • Att välja växelriktare
 • Taksäkerhet
 • Installationer på tak
 • Beräkningsfaktorer inom solelproduktion
 • Ekonomi
 • Regelverk för produktion av egen el
 • Elnät och elhandelsbolag

Innehållet i den praktiska delen

 • Genomgång av olika solcellspaneler
 • Växelriktaren – funktion, avläsning och uppstart
 • Genomgång av olika takfästen
 • Montering på olika typer av takbeläggning
 • Byggen av markställningar i trä
 • Kabeldragning
Läs mer om utbildningen och ansök via Eskilstuna Folkhögskola