Nya rekord för solkraften – ökade stort förra året

1,1 TWh producerade solkraften i Sverige förra året. Det motsvarar el till ungefär 200 000 hushåll.

Solkraften ökade med hela 40% jämfört med 2020, enligt Energimyndighetens preliminära statistik för 2021. Detta är i linje med en snabb utbyggnad av anläggningar.

1,1 TWh producerade solkraften i Sverige förra året. Det motsvarar el till mer än 200 000 hushåll, om man räknar med att ett genomsnittligt hushåll förbrukar 5 000 kWh per år. År 2020 producerade solkraften 0,8 TWh.

Vi på ETC El är naturligtvis mycket glada över detta, och det är tack vare er som är kunder hos ETC El, ETC Mobil eller som sparar i solceller hos oss som vi kan fortsätta vara en del av denna positiva utveckling och fortsätta driva på omställningen till förnybar energi!

Totalt stod sol-, vind- och vattenkraft för 60% av Sveriges elproduktion förra året. Kärnkraft och konventionell värmekraft stod för 31% respektive 9 %.

Sveriges export av el uppgick till 33,9 TWh och importen av el uppgick till 8,3 TWh. Detta innebär att landet hade en nettoexport av el på 25,3 TWh förra året, vilket är något högre än under 2020  då nettoexporten hamnade på 25,0 TWh.

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.