Varför slår inte vågenergin igenom på bred front?

”Turbiner kan placeras på botten och ge el via rörelseenergi skapad av flöten som höjs och sänks i takt med vågorna.”

Denna artikel kommer ursprungligen från Dagens ETC, dit läsarna kan skicka in sina frågor om miljö och klimat under vinjetten Gröna frågan. 

Fråga: Vindkraften är nu en stor och viktig del av vår energiproduktion. Solelen liten men på gång. En tredje källa som diskuterats är att ta kraft ur havets vågor. Turbiner kan placeras på botten och ge el via rörelseenergi skapad av flöten som höjs och sänks i takt med vågorna. Var står den tekniken utvecklingsmässigt idag och varför slår den inte igenom på bred front?

/Håkan Sandh, Stockholm

Svar: Hej Håkan.

Det finns mycket energi i vågor och många företag som utvecklar teknik för att göra el av denna energi. Sverige har faktiskt flera av de mer framstående företagen i världen. Så frågan varför vågenergin inte används mer är relevant.

För Sveriges del är en viktig faktor att vågenergin varierar mer än vindkraften. Enkelt uttryckt producerar ett vindkraftverk vid kusten för fullt oavsett om det blåser från havet eller från land. Men ett vågkraftverk producerar bara om det blåser från havet. 

En kust vid en stor ocean, däremot, har också dyning som orsakats av vindar långt bort. Norges, Portugals, Frankrikes och Storbritanniens kuster är bättre lämpade för vågenergi, liksom många öar i oceaner. I Sverige har bara en liten kuststräcka i Bohuslän bra dyning.

Att vågenergin ännu inte används ens där man har dyning beror på att det är svårt att bygga billiga vågkraftverk. De ska absorbera så mycket som möjligt av vågornas energi, men samtidigt får de inte slitas sönder vid extrema stormar och stora vågor. De flesta vågkraftverk som har byggts i världen – än så länge – har havererat.

När det finns en konstruktion som klarar de tekniska kraven och är tillräckligt materialeffektiv för att kunna bli billig kommer man behöva bygga flera verk för att lära sig sänka kostnaderna.

Flera företag har idéer, har byggt prototyper och vill gå vidare in i industrialisering för att blir ekonomiskt konkurrenskraftiga. Men det tar flera år innan vågkraft kan bli en betydande källa till el i världen.